Dansk Vietnamesisk Forening

Foreningen arbejder på at styrke samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam, Cambodja og Laos.

Der er stillet tre forslag til Generalforsamlingen 2023
11.03.2023
1) Forslag til ændring af Hospitalsindsamlingens vedtægter, indstillet af Terkel Christiansen.
2) Forslag til ændring af Vedtægter for Shelterindsamlingen – Hjælp til socialt udsatte børn i Vietnam, indstillet af Benedikte Neergaard Andersen.
3) Forslag til ændringer i Vedtægterne for Dansk Vietnamesisk Forening - som muliggør virtuel deltagelse i Generalforsamlingen, indstillet af Trine Glue Doan.
Læs forslagene 
her.
Indkaldelse til Generalforsamling 2023, søndag d. 19. marts 2022 kl. 14.00-16.00 på ”Hyltebjerggård”, Linde Allé 33, 2720 Vanløse.
Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er velkomne og valgbare. Der kræves ikke forudgående tilmelding. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest d. 5. marts 2022 på mail: GF@davifo.dk. Disse forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden en uge inden Generalforsamlingen. 

Dagsorden til Generalforsamlingen samt de tre forslag kan tilgås her.
Kontakt os
Dansk Vietnamesisk Forening
Linde Allé 33
2720 Vanløse

Telefon 38 86 07 01
info@davifo.dk
© 2022 Dansk Vietnamesisk Forening