Dansk Vietnamesisk Forening indkalder til

GENERALFORSAMLING
21. MARTS 2021 KL. 14.00-16.00
Afholdes virtuelt på Zoom

Alle medlemmer der har betalt kontingent, er velkomne og valgbare.
 
Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden (senest d. 7/3), på mail: GF@davifo.dk . 
Disse forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden 1 uge inden generalforsamlingen.
 
Tilmelding til Generalforsamlingen
 
Tilmelding til den virtuelle Generalforsamling sendes senest søndag d. 14. marts 2021 på GF@davifo.dk. Man vil herefter modtage en mail med praktisk information og link.

På grund af coronarestriktionerne afvikles generalforsamlingen virtuelt i overensstemmelse med ”Bekendtgørelsen af 29. december 2020, om midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling”.

OBS! Hvis vi endnu ikke har fået din mailadresse, må du meget gerne skrive en kort besked til os på info@davifo.dk. Du vil således også kunne modtage foreningens nyhedsbreve - og vi kan vi spare porto næste gang vi sender noget til dig.

Med venlig hilsen Sekretariatet
Jørgen Tang Rasmussen og Benedikte Neergaard Andersen Sekretær.
Materiale til Generalforsamlingen
Kontakt os
Dansk Vietnamesisk Forening
Linde Allé 33
2720 Vanløse

Telefon: 38 86 07 01
info@davifo.dk
© 2019 Dansk Vietnamesisk Forening