Indsamlinger og skattefradrag

    

Udgivet i Nyheder - news | Skriv en kommentar

From Vietnam, without love: the child brides of China

Thomas Bo Pedersen, Hanoi 17/6 2018: TODAY, I HAND OVER MY BLOG TO INVESTIGATIVE JOURNALIST YEN DUONG AND HER TRULY DISTURBING REPORT ON THE INCREASING WOMEN AND GIRLS TRAFFICKING FROM NORTHERN VIETNAM TO CHINA.

From Vietnam, without love:
the child brides of China

In the rural mountains of Vietnam, young girls are disappearing from their homes with increasing regularity. Many turn up across the border, sold as wives for the price of a Buffalo.

By Yen Duong –

LINK:    http://www.scmp.com/week-asia/society/article/2151075/vietnam-without-love-child-brides-china

Udgivet i Nyheder - news | Skriv en kommentar

Et nyt oprør mod Kina er begyndt

Et nyt oprør mod Kina er begyndt

af Flemming Ytzen, klumme i Politiken 18. juni 2018

I Vietnams gader og cyberspace protesteres mod Kina og partiet.

Mens verdens medieopmærksomhed var rettet mod Trump-Kim-topmødet i Singapore, udspillede der i et andet af regionens lande sig et drama, der kan være signalgiver for, hvor Østasien er på vej hen, og dermed hvilken retning forskydningen i den globale magtbalance er ved at tage.

I Hanoi, Ho Chi Minh-byen og andre vietnamesiske byer gik tusinder af demonstranter på gaden for at protestere mod et lovforslag, der opleves som regeringens knæfald for Vietnams historiske arvefjende Kina. Men demonstranterne har også andre formål end at opildne en variant af nationalisme, der i Østasien har overtaget den rolle, som den marxistisk-leninistiske ideologi engang havde. De vil have øget frihed og en mindre stat.

Hundredvis af demonstranter er blevet tilbageholdt; hvor mange, der fortsat er arresteret, er uvist. Vedtagelsen af lovpakken er udskudt til efteråret.

Det, der på overfladen ligner et opgør om, hvilken økonomisk udviklingspolitik det ellers så fremgangsrige Vietnam forfølger, er også et anliggende, der handler om nationens sikkerhed. De protesterende vietnamesere spørger: Er vi ved at sælge ud af vor nationale suverænitet til Kina?

STRIDENS EMNE er et lovforslag om at åbne tre nye udviklingszoner: den ene i Quang Ninh-provinsen, der grænser op til Kina. Lovforslaget gør det muligt at udleje landarealer til industriformål i 99 år, hvor den hidtidige tidsgrænse i Vietnams øvrige 18 udviklingszoner er 70 år.

Demonstranternes vrede og frygt bunder i, at kinesiske giganter vil rykke massivt ind og dominere et område, der har givet det vietnamesiske samfund et løft op til et niveau som mellemindkomstland. Med andre ord risikerer den vietnamesiske udviklingssucces at ende som et kinesisk tag-selv-bord.

Folkelige protestaktioner vendt mod Kina er et gammelkendt fænomen i Vietnam og har i de senere år især handlet om grænsekonflikterne i Det Sydkinesiske Hav. For fire år siden blev kinesiskejede forretninger i Vietnam angrebet af demonstranter, efter at Kina havde sejlet en boreplatform ind i et havområde, som begge lande gør krav på. I februar 1979 var de to lande i regulær krig, dog kun i tre uger.

Gennem århundreder har Vietnam og Kina været nært forbundne kulturelt, men hyppigt været i væbnet konflikt. Kernen i vietnamesisk nationalisme og identitet har siden ca. år 900 e.Kr. taget afsæt i de herskende eliters evne og vilje til at modstå pres og dominans fra giganten i nord og at definere forskelligheden.

Den ironiske pointe er her, at Vietnams succes som udviklingsøkonomi som sin største inspirationskilde har netop Kina. Men det, som demonstranterne minder det vietnamesiske kommunistpartis ledere om i disse dage, er, at Østasiens succes som verdens vækstregion nr. 1 risikerer at gøre det vietnamesiske samfund til det sidste i verden, de ønsker at være: en kinesisk vasalstat.

DEMONSTRATIONERNE er rettet mod andet end Kina: Nationalforsamlingen i Hanoi vedtog tirsdag en lov om sikkerhed på internettet, der indlysende nok bliver myndighedernes redskab til at censurere den relativt frie og åbne debat, der er mulig på Vietnams sociale medier.

En paragraf i lovforslaget om sikkerhed i cyberspace definerer det som ulovligt at publicere ytringer online, der ’fornærmer nationen, flaget, våbenskjoldet, nationalsangen, og nationens store personligheder, ledere og helte’.

Ikke et ord om kommunisme, men ingen er i tvivl om, at den vietnamesiske partistat med denne lov forsøger at forebygge, at den skal konfronteres med folkelig vrede på gadeplan. De kan jo ikke forsvare sig med, at det er Kina, der har opfundet djævelskaben på internettet.

Vietnams autokratiske ledere befinder sig derfor i et dilemma parallelt med det, vi oplever i den demokratiske verden: at skulle sikre sig mod, at teknologiske nyskabelser og sociale medier fremmer kaos, fascistoid adfærd og ustabilitet, frem for det, vi engang håbede på: at blive redskaber til øget frihed.

Paradokset er, at den tilsyneladende grænseløse internetfrihed truer med at destruere det, der er forudsætningen for vietnamesernes økonomiske og sociale fremgang: en stat, der sikrer borgerne både stabilitet og velstand.

Loven om cybersikkerhed er vedtaget, hvilket vil opflamme demonstranternes vrede. Et oprør er i gang, både mod Kina og mod Vietnams kontrolstat.

Udgivet i Nyheder - news | Skriv en kommentar

Vietnam foredrag 26/9 i Kbh.

Udgivet i Nyheder - news | Skriv en kommentar

Shelterindsamling

Shelterindsamling

Shelterindsamlingen er en NGO der hjælper Little Rose Warm Shelter i Ho Chi Minh Byen med at huse piger i alderen 7 til 17der har været seksuelt misbrugt.
Pigerne går i skole og modtager undervisning i huset hvor de bor.

 

Udgivet i Nyheder - news | Skriv en kommentar

Ingeborg Rasmussen er død 103 år gammel

Da Ingeborg fyldte 100 år afholdtes reception i DVFs lokaler på Lærdalsvej.

Ingeborg fyldte 100 år på plejehjem.

Ingeborg Rasmussen er død,
103 år gammel

Bisættelsen fandt sted fredag den 8/6. kl. 14.00 fra Mørkhøj Kirke i Søborg.
Der kom mange fra Ingeborg familie til begravelsen. Gravkaffe med sandwich og wienerbrød i Restaurant Bellahøj.
Fire fra DVF holdt taler for Ingeborg som i 22 år var kontorpasser for DVF: Ole Riis (som har hjulpet Ingeborg efter hun kom på plejehjem. Kisten Vang Jensen, Wilfred Gluud og Ole Silberg. Som alle konstaterede at Ingeborg var et meget venligst menneske som aldrig talte ondt om nogen.

Ole Riis mindeord:

Ingeborg Kirsten Rasmussen (12.2.1915 – 28.5.2018), nekrolog

Foreningens mangeårige sekretær Ingeborg er sovet stillet ind, en lille kæmpe er død. Ingeborg var født på amager og tog studentereksamen fra Rysensteen Gymnasium. Hendes søster døde af tuberkulose da Ingeborg var omkring 20 år. Ingeborg fortalte altid med glæde om sin familie og trygge opvækst med forældre der pædagogisk var forud for deres tid.

Hun arbejdede i shipping branchen i sin erhvervsaktive tid. Men det var hendes helt ekstraordinære frivillige arbejde som hun vil blive husket for sammen med hendes positive og anerkendende sind.

Ingeborg arbejde helt til hun var 99 frivilligt for både Dansk Vietnamesisk Forening (DVF) som sekretær og Foreningen Norden som kasserer. Herefter deltog hun stadig helt frem til et halvt år før sin død i bestyrelsesmøderne i DVF. De sidste tre år boede Ingeborg på plejehjemmet Rosenlund i Søborg.

Før det var hun i mange år aktiv i Dansk Røde Kors og medlem af delegatforeningen lige til sin død

Selvom Ingeborg aldrig selv fik børn var de altid i hendes hjerte og hun støttede lige til det sidste flere forskellige velgørende organisationer der hjælper udsatte børn og unge.

Ingeborg var en positiv og taknemmeligt men vedholdende person. Man hørte aldrig Ingeborg sige et negativt ord om andre personer og hun fandt altid det gode i mennesket og i enhver situation. Ingeborg brokkede sig aldrig og havde en konstruktiv måde at forholde sig til livets tilskikkelser. Når man besøgte Ingeborg på plejehjemmet var hun altid dybt taknemmelig og man hørte aldrig noget brok når man skulle gå igen.

Ingeborg arbejdede i ca. 2 årtier for DVF som sekretær og trods hendes høje alder tog hun næsten hver dag ud på kontoret og tjekkede e-mail og ordnede posten og andre opgaver. Ingeborg har på alle måder været med til at skabe foreningen i denne periode og foreningen er hende stor tak skyldig.

Æret være hendes minde

Udgivet i Nyheder - news | Skriv en kommentar

Hospitalsudstyr til Vietnam

 Landsforeningen Hospitalsudstyr til Vietnam

Hjælp provinshospitalet i Bảo Lộc

Vi støtter det fattige men velfungerende provinshospital i Bảo Lộc, som nu har 509 sengepladser, samt 240.000 årlige ambulante besøg. Bảo Lộc General Hospital dækker den sydlige del af den bjergrige Lam Dong provins med 20% minoriteter i Lam Dong provinsen. Den største minoritet er Co Ho minoriteten (som er i familie med Khmerer). Vi har med vores indsamlede midler mulighed for at hjælpe hospitalet med udstyr, som de ikke selv har råd til at anskaffe.
Vi har fået mange tilkendegivelser fra hospitalets personale, om hvor taknemmelige de er for vores hjælp.

Der er ved at blive bygget et nyt hospital som forventes indviet engang i 2018. For at byggeriet kan blive færdigt har det været nødvendigt at bruge midler til nyt udstyr til byggeriet, så vi vil fortsætte med at donere udstyr til det nye hospital.
Det er muligt at besøge hospitalet efter aftale med udvalget. Fagpersoner der ønsker at hjælpe med projektet eller gerne vil i praktik, kan kontakte udvalget.

Bidrag til indsamlingen
Indbetales reg.nr. 1551 konto 700 84 30
Girokonto kortkode +01 giro 700 84 30
NYT MobilePay 47465
Foldere og girokort kan bestilles på telefon 3886 0701 eller mail: info@davifo.dk
Kontortid torsdag 16-18 eller efter aftale på mobil 3886 0701 (fra kl. 9 til 19)

Skattefradrag
Indsamlingen er godkendt efter ligningslovens § 8A og årlige bidrag er fradragsberettigede på selvangivelsen under “gaver til foreninger”. Alle beløb mellem 200 kr. og max. 15.900 kr. er fradragsberettigt. Beløbsgræsnen gælder begge ægtefæller.
For at sikre at fradragsretten for indsamlingen bevares, skal man oplyse sit cpr-nr. til os, hvorefter vi indberetter fradraget til SKAT.

Indsamlingsudvalget består af formand og engelsklærer Annette Winther; kasserer Birte Jensen; overlæge Karin Mogensen; overlæge Jørgen Prag; ingeniør Preben Byberg; medicinstuderende Terkel Christiansen samt webmaster Wilfred Gluud.
Mail formanden Annette Winther: annette@davifo.dk

Annette Winther ved afskedsmiddag i november 2017 med elever hun i 2 måneder havde undervist i engelsk.

Udgivet i Nyheder - news | Skriv en kommentar