Formål & Principper
Formål
DVF blev stiftet i 1976. Foreningens formål er at befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam, Cambodja og Laos.

Foreningen er politisk uafhængig, og samarbejder med alle officielle myndigheder, andre foreninger og enkeltpersoner uanset  politisk ståsted, religiøs baggrund og etnisk oprindelse.

Foreningen har bl.a. som opgave at organisere udviklingsbistand, fremme bilateral turisme og kulturudveksling samt at udgive bladet "Vietnam Ajour" og arrangere offentlige møder om Vietnam, Cambodja og Laos.


Desuden står foreningen for de offentligt registrerede "Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam" og "Shelterindsamlingen - Hjælp socialt udsatte børn i Vietnam".
Principper for DVFs humanitære arbejde:
Målgruppen er primært Vietnams og Cambodjas udsatte kvinder, børn og unge.

Vores tilgang er præget af vores ekspertise inden for sundhed, uddannelse og socialt arbejde.

Således tager DVFs udviklingsarbejde udgangspunkt i fire af FNs Verdensmål: "Sundhed & Trivsel", "Ligestilling mellem Kønnene", "Mindre Ulighed", samt "Fred, retfærdighed og stærke institutioner".


Læs mere om FNs Verdensmål for en bæredygtig udvikling her.
Organisation & Ledelse
Organisation
DVF ledes af en bestyrelse som vælges af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen nedsættes også projekt- og indsamlingsudvalg. Øvrige udvalg nedsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen
Forperson: Trine Glue Doan - trine@davifo.dk
Næstforkvinde: Lise Malling Olsen
Kasserer: Nils Bull
Sekretær: Benedikte Neergaard Andersen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer - Phúc Văn Đặng, Freddy K. Pedersen, Inger V. Johansen, Jacob Aagaard Hansen, Jørgen T. RasmussenPhuong Lan Thi Ninh Tingholm, Terkel Christiansen, Torben Hjelm Andersen.

Suppleanter: Ole Silberg Johansen og Sophus Vørsing.

Æresmedlemmer: Jørgen Prag.

Hent referat fra den seneste generalforsamling og vedtægeter her (2023)
Hent DVFs privatlivspolitik her
Kontakt os
Dansk Vietnamesisk Forening
Linde Allé 33
2720 Vanløse

Telefon 38 86 07 01
info@davifo.dk
© 2019 Dansk Vietnamesisk Forening