Nogle mennesker har svært ved at tale om, hvad der skal ske med deres arv, når de ikke er her mere. Andre mennesker sætter stor pris på at vide, at der er orden på deres arv. Sådan er vi så forskellige. Hvis du gennem livet har støttet godgørende foreninger og fundet glæde ved det, er der nogle ting, du bør vide om netop arv og testamente. Vidste du fx, at det kan være en direkte fordel for dine arvinger, hvis du testamenterer til en godgørende forening, f.eks. DVF?
Paragraf 30-løsningen

Hvis du efterlader dig arvinger, der skal betale tillægsboafgift, kan du med fordel benytte dig af den såkaldte 30%-løsning. Med den løsning vil dine arvinger får et større beløb i arv, OG du vil efterlade en del af din arv til den godgørende forening.

Arveloven opdeler arvinger i tre grupper:

  1. Ægtefælle og livsarvinger (dvs. børn og børns efterkommere). Til sammen er de dine tvangsarvinger. Tvangsarven udgør 25%
  2. Forældre, søskende og søskendes efterkommere
  3. Bedsteforældre og bedsteforældres efterkommere
Arvinger betaler boafgift (tidligere kaldet arveafgift) alt efter deres relation til dig, efter bundfradraget (308.800kr i 2021) er trukket fra:
  1. Ægtefælle, registreret partner og godgørende foreninger: 0% boafgift
  2. Livsarvinger, forældre, eller samlevende med fælles bopæl i mindst to år: 15% boafgift
  3. Alle andre, fx søskende, niecer, nevøer og testamentearvinger: 15% boafgift + 25% tillægsboafgift af det resterende beløb, i alt 36,25%
Hvis du efterlader dig arvinger, der skal betale tillægsboafgift, kan du med fordel benytte dig af den såkaldte 30%-løsning. Med den løsning vil dine arvinger får et større beløb i arv, OG du vil efterlade en del af din arv til den godgørende forening.

Ordningen fungerer således: I testamentet tildeles foreningen 30% af formuen på betingelse af, at foreningen betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger, som så modtager 70% i nettoarv uden at skulle betale afgift. Foreningen modtager de 30%, hvorfra trækkes de 36,25%. Hvis boets nettoformue er 1.000.000kr vil arvingerne altså modtage 700.000 i nettoarv, og den godgørende forening vil modtage 300.000 minus en samlet boafgift på 219.000kr, i alt 80.900kr, som det ses i eksemplet.

Denne 30%-løsning giver primært mening, hvis arven er på minimum 500.000kr, og dine arvinger betaler tillægsboafgift. Men hvis arven er på over 2.500.000kr, og dine arvinger betaler 15% i boafgift, vil det også kunne betale sig.
 
Dansk Vietnamesisk Forening står på SKATs liste over foreninger, der er fritaget for arveafgift. Skat.dk: C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger og er dermed godkendt som velgørende forening.
 

Dokument 24 opretter testamenter til fordel for godgørende foreninger gratis.
Læs mere her: https://dokument24.dk/.
Gå direkte til oprettelse af testamente her: https://dokument24.dk/testamente.

 

Dansk Vietnamesisk Forening arbejder for at fremme samarbejde, forståelse og venskaber mellem danskere og vietnamesere gennem kulturudvekslinger.
 
Dansk Vietnamesisk Forening laver udviklingsprojekter til fordel for udsatte børn, unge og kvinder i Vietnam. Læs mere om projekterne her: projekt - Dansk Vietnamesisk Forening (davifo.dk).
 
Dansk Vietnamesisk Forening laver humanitære indsamlinger til hospitalsudstyr og til sheltre for udsatte piger i Ho Chi Minh City. Læs mere om indsamlingerne her: Dansk Vietnamesisk Forening - Dansk Vietnamesisk Forening (davifo.dk)
 
Ved at støtte vores arbejde gør du en forskel.
Kontakt os
Dansk Vietnamesisk Forening
Linde Allé 33
2720 Vanløse

Telefon: 38 86 07 01
info@davifo.dk
© 2019 Dansk Vietnamesisk Forening