Vores indsamlinger er drevet udelukkende af frivillige kræfter. Bidrag går derfor ubeskåret til indsamlingernes formål. Du kan læse mere om de enkelte indsamlinger nedenfor, samt hvordan du giver et bidrag.

Bidrag er fradragberettiget. Er dit bidrag på min. 200 kr. og oplyser du dit cpr.nr. er du samtidig med til at sikre, at vi også i fremtiden kan tilbyde skattefradrag for bidrag til vores indsamlinger.
Landsindsamlingen "Hospitalsudstyr til Vietnam"

Indsamlingens midler går til indkøb af nyt hospitalsudstyr og til undervisning af personalet på provinshospitalet i Bảo Lộc i det vietnamesiske højland. Hospitalet er for nyligt flyttet til nye bygninger, men har fortsat for lidt og for gammelt udstyr sammenlignet med de større byer. Hospitalet leverer sundhedsydelser til en befolkning på 1,5 millioner mennesker, herunder mange etniske minoritetsfolk, og vi har i udvalget et særligt fokus på at fremme sundhed for børn og gravide. 

Bidrag modtages via bankoverførsel:

Reg. nr.: 5301 Kontonr.: 000 7728 164

eller MobilePay nr. 47465.

Husk at angive navn eller tlf.nr. i modtagerfeltet, så vi kan identificere dit bidrag

Indsamlingsudvalget
Indsamlingens midler bestyres af et udvalg bestående af indsamlingens forperson, læge Terkel Christiansen; engelsklærer, indsamlingssekretær Annette Winther; kasserer, cand.merc. Phuong Lan Thi Ninh Tingholm; overlæge Karin Mogensen; overlæge Jørgen Prag; ingeniør Preben Byberg og projektleder Ole Silberg-Johansen.

Hent indsamlingens vedtægter her.

Henvendelser eller spørgsmål til indsamlingen kan rettes til enten Terkel Christiansen  eller Annette Winther.
Shelterindsamlingen

Little Rose Warm Shelter i Ho Chi Minh City har siden 1998 givet husly og skabt tryghed for mere end 800 udsatte og misbrugte piger i alderen 9-18 år. DVF støtter shelteret med midler indsamlet igennem vores Shelterindsamling.

Bidrag modtages via bankoverførsel:  

Reg.nr.: 5323 Kontonr.: 000 0533 995  

eller MobilePay 44908

Husk at angive navn eller tlf.nr. i modtagerfeltet,
så vi kan identificere dit bidrag.

Indsamlingsudvalget
Indsamlingens midler bestyres af et udvalg bestående af indsamlingsformand Loan Tran; kasserer cand.merc Phuong Lan Thi Ninh; systemtekniker Hung Vi Luu.

Indsamlingens vedtægter kan hentes her.

Spørgsmål til indsamlingen kan rettes til indsamlingsformand Dina Tofte Jensen.
Kontakt os
Dansk Vietnamesisk Forening
Linde Allé 33
2720 Vanløse

Telefon: 38 86 07 01
info@davifo.dk
© 2019 Dansk Vietnamesisk Forening