Vores indsamlinger er drevet udelukkende af frivillige kræfter. Bidrag går derfor ubeskåret til indsamlingernes formål. Du kan læse mere om de enkelte indsamlinger nedenfor, samt hvordan du giver et bidrag.

Bidrag er fradragberettiget. Er dit bidrag på min. 200 kr. og oplyser du dit cpr.nr. er du samtidig med til at sikre, at vi også i fremtiden kan tilbyde skattefradrag for bidrag til vores indsamlinger.
Landsindsamlingen "Hospitalsudstyr til Vietnam"

Indsamlingens midler går til indkøb af nyt hospitalsudstyr og til undervisning af personalet på det fattige men velfungerende provinshospital i Bảo Lộc, som nu har 500 sengepladser, samt 240.000 årlige ambulante besøg.

Bidrag modtages via bankoverførsel:

Reg. nr.: 5301 Kontonr.: 000 7728 164

eller MobilePay nr. 47465.

Husk at angive navn eller tlf.nr. i modtagerfeltet, så vi kan identificere dit bidrag

Indsamlingsudvalget
Indsamlingens midler bestyres af et udvalg bestående af indsamlingsformand engelsklærer Annette Winther; næstformand medicinstuderende Terkel Christiansen; kasserer cand.merc Phuong Lan Thi Ninh: overlæge Karin Mogensen; overlæge Jørgen Prag; ingeniør Preben Byberg; læge Mary Ngo.

Hent indsamlingens vedtægter her.
Hent seneste revideres regnskab her.
Spørgsmål til indsamlingen kan rettes til indsamlingsformand Annette Winther.
Shelterindsamlingen

Little Rose Warm Shelter i Ho Chi Minh City har siden 1998 givet husly og skabt tryghed for mere end 800 udsatte og misbrugte piger i alderen 9-18 år. DVF støtter shelteret med midler indsamlet igennem vores Shelterindsamling.

Bidrag modtages via bankoverførsel:  

Reg.nr.: 5323 Kontonr.: 000 0533 995  

eller MobilePay 44908

Husk at angive navn eller tlf.nr. i modtagerfeltet,
så vi kan identificere dit bidrag.

Indsamlingsudvalget
Indsamlingens midler bestyres af et udvalg bestående af indsamlingsformand Loan Tran; kasserer cand.merc Phuong Lan Thi Ninh; systemtekniker Hung Vi Luu.

Indsamlingens vedtægter kan hentes her.
Hent seneste reviderede regnskab her.
Spørgsmål til indsamlingen kan rettes til indsamlingsformand Loan Tran.
Kontakt os
Dansk Vietnamesisk Forening
Linde Allé 33
2720 Vanløse

Telefon: 38 86 07 01
info@davifo.dk
© 2019 Dansk Vietnamesisk Forening