Dansk Vietnamesisk Forening indkalder til GENERALFORSAMLING 2023

Kære medlemmer
 
Indkaldelse til Generalforsamling 2023 i Dansk Vietnamesisk Forening
 
Generalforsamlingen afholdes søndag d. 19. marts 2023 kl. 14.00-16.00 på ”Hyltebjerggård”, Linde Allé 33, 2720 Vanløse.
 
Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er velkomne og valgbare. Der kræves ikke forudgående tilmelding. 
 
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest d. 5. marts 2023 på mail: info@davifo.dk. Disse forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden en uge inden generalforsamlingen.
 
Med venlig hilsen
Sekretariatet
Jørgen Tang Rasmussen og Benedikte Neergaard Andersen

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning samt planer for næste års aktiviteter
 3. Hospitalsindsamlingen
  1. Beretning
  2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  3. Fremlæggelse af planer og budget for det næste års aktiviteter
 4. Shelterindsamlingen
  1. Beretning
  2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  3. Fremlæggelse af planer og budget for det næste års aktiviteter
 5. SRHR-Seksual-projektet
  1. Beretning
  2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  3. Fremlæggelse af planer og budget for det næste års aktiviteter
 6. Projekt ”Child Abuse”
  1. Beretning
  2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  3. Fremlæggelse af planer og budget for det næste års aktiviteter
 7. Fremlæggelse og godkendelse af
  1. foreningens reviderede regnskab
  2. budget for det kommende år samt
  3. fastsættelse af medlemskontingenter
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af:
 1. Formand
 2. Kasserer
 3. Sekretær, samt
 4. op til 10 øvrige medlemmer af bestyrelsen Desuden vælges
f) op til 2 suppleanter
 1. Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for disse, samt 1 ekstern registreret eller statsautoriseret revisor
 2. Godkendelse af indsamlingsudvalg samt projektgrupper
 3. Eventuelt
Kontakt os
Dansk Vietnamesisk Forening
Linde Allé 33
2720 Vanløse

Telefon: 38 86 07 01
info@davifo.dk
© 2019 Dansk Vietnamesisk Forening