Dansk Vietnamesisk Forening indkalder til Generalforsamling 2023

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning samt planer for næste års aktiviteter
 3. Hospitalsindsamlingen
  1. Beretning
  2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  3. Fremlæggelse af planer og budget for det næste års aktiviteter
 4. Shelterindsamlingen
  1. Beretning
  2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  3. Fremlæggelse af planer og budget for det næste års aktiviteter
 5. SRHR-Seksual-projektet
  1. Beretning
  2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  3. Fremlæggelse af planer og budget for det næste års aktiviteter
 6. Projekt ”Child Abuse”
  1. Beretning
  2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  3. Fremlæggelse af planer og budget for det næste års aktiviteter
 7. Fremlæggelse og godkendelse af
  1. foreningens reviderede regnskab
  2. budget for det kommende år samt
  3. fastsættelse af medlemskontingenter
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af:
 1. Formand
 2. Kasserer
 3. Sekretær, samt
 4. op til 10 øvrige medlemmer af bestyrelsen Desuden vælges
f) op til 2 suppleanter
 1. Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for disse, samt 1 ekstern registreret eller statsautoriseret revisor
 2. Godkendelse af indsamlingsudvalg samt projektgrupper
 3. Eventuelt
Kontakt os
Dansk Vietnamesisk Forening
Linde Allé 33
2720 Vanløse

Telefon: 38 86 07 01
info@davifo.dk
© 2019 Dansk Vietnamesisk Forening