Dansk Vietnamesisk Forening indkalder til

GENERALFORSAMLING
13. SEPTEMBER 2020 KL. 14.00-16.00
i Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse

Alle medlemmer der har betalt kontingent, er velkomne og valgbare.
Der kræves ikke forudgående tilmelding for fysisk deltagelse. Naturligvis vil der være håndsprit og vi holder afstand.
 
Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden (senest d. 30/8), på mail: GF@davifo.dk . 
Disse forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden 1 uge inden generalforsamlingen.
 
Online deltagelse er en mulighed i år:
 
Det er i år muligt at deltage i generalforsamlingen online hjemmefra, men det kræver tilmelding en uge forinden, og ligesom fysisk deltagelse, er det kun for medlemmer.
Send venligst en mail til GF@davifo.dk med dit navn, og gerne telefonnummer, senest 6/9.
 
Du vil senest 3 dage inden generalforsamlingen modtage en mail med guide og praktisk information. 
 
Man vil kunne følge med i lyd og billede, men spørgsmål og kommentarer under mødet skal ske via chatfunktion.
Vi benytter programmet Zoom, som virker på alle platforme, altså både på Pc, Mac, tablet, fx iPad, og på smartphones. Der vil blive mulighed for hjælp og test på forhånd.

Herunder følger indkomne forslag til generalforsamlingen, dagsorden mm.
Materiale til Generalforsamlingen
Kontakt os
Dansk Vietnamesisk Forening
Linde Allé 33
2720 Vanløse

Telefon: 38 86 07 01
info@davifo.dk
© 2019 Dansk Vietnamesisk Forening