PÅ DEN ANDEN SIDE VENTER ET STÆRKERE DVF

 
KØBENHAVN, 17. MAJ 2020
 
 

Kære medlemmer, frivillige og bidragydere,

Ligesom alle andre har DVF måttet sætte sine aktiviteter på pause pga covid-19. Men efter genåbningen af samfundet venter et stærkere DVF med en sundere økonomi og nye kræfter som står klar til at tage fat.
 
Som vi allerede har orienteret om via nyhedsbrev og på vores hjemmeside, var vi nødsaget til at udsætte den årlige generalforsamling på ubestemt tid pga. covid-19.
 
Heldigvis giver den igangværende genåbning af samfundet mulighed for at vi kan sætte en ny dato for generalforsamlingen som, hvis alt går vel, vil blive afholdt søndag d. 13. september i år. De præcise omstændigheder ligger endnu ikke fast, men vi arbejder på en løsning, der gør det muligt at deltage i generalforsamlingen via video hvis man ikke er tryg ved at møde op.
 
Generalforsamlingen bliver samtidig startskuddet til en helt ny tid i DVF. Først og fremmest skal der vælges en ny formand, da jeg ikke genopstiller. Samtidig kan den nuværende bestyrelsen fremlægge et budget med et forventet overskud på 13.000 kr. i indeværende år. Dette er frugten af de besparelser som bestyrelsen satte i værk sidste år, hvor der var udsigt til et stort underskud.
 
Med en sundere økonomi, har en ny formand og bestyrelse derfor også fået bedre forudsætninger for at udvikle foreningen. Og det er der brug for. Foreningen har to hovedformål, nemlig at udføre humanitære indsatser i Vietnam og Cambodja, samt at formidle vietnamesisk kultur og samfundsliv overfor danskerne.
 
Efter nogle svære år i kølvandet på finanskrisen, hvor det kneb med at få bevillinger til nye projekter, er det lykkedes at få nyt liv i den humanitære indsats i form af bevillinger til nye projekter i både Vietnam og Cambodja, samt nye frivillige med interesse for projektarbejdet. Det har dog været mere sparsomt med at finde ressourcer til at afholde kulturelle arrangementer herhjemme.
 
Allerede til Nytårskuren kunne jeg præsentere bestyrelsens kandidat til formandsposten, nemlig Trine Glue Doan. Trine har boet og arbejdet mange år i Vietnam og har et omfattende netværk i det vietnamesiske kultur- og samfundsliv. Desuden arbejder Trine til dagligt inden for ngo-verdenen. Dermed har hun ikke blot gode forudsætninger for at arbejde videre med udviklingen af vores humanitære indsatser og projekter. Hun er i mine og bestyrelsens øjne også den helt rigtige til at udbygge foreningens kontakter til det vietnamesiske kulturliv og øge foreningens aktivitetsniveau her i Danmark.
 
For en god ordens skyld skal jeg nævne, at der sagtens kan være andre gode og egnede formandskandidater, og alle som måtte have ambitioner i den retning og som er medlemmer af DVF, er naturligvis meget velkomne til at melde deres kandidatur, enten i forvejen til vores sekretariat eller på selve dagen for generalforsamlingen.
 
Uanset hvem der kommer til at tegne den nye bestyrelse, håber jeg på jer, medlemmers, fortsatte opbakning til foreningens arbejde. Jeres medlemsskab er helt afgørende for at DVF fortsat kan gennemføre humanitære indsatser og for bestyrelsens mulighed for at skabe en stærkere fremtid for foreningens virke.
 
Endelig vil jeg minde om at Vietnam Ajour fremadrettet vil blive udgivet som et årsmagasin sidst på året, og at indeværende nummer er det sidste nummer af ”det gamle” Vietnam Ajour. Derfor er det også vigtigt at vi får mail-adresser fra de af jer, vi ikke har mail-adresser på. Fremadrettet bliver det gennem elektroniske nyhedsbreve at vi holder jer orienteret om nyt fra Vietnam, og ikke mindst om aktiviteter og arrangementer i foreningen.
 
Pas godt på jer selv og hinanden.
 
Med venlig hilsen
Jonas WS Andersen, Formand
Kontakt os
Dansk Vietnamesisk Forening
Linde Allé 33
2720 Vanløse

Telefon: 38 86 07 01
info@davifo.dk
© 2019 Dansk Vietnamesisk Forening