INFORMATION OM VISUM ANSØGNING

Oversættelse af teksten på visumblanketten:

ANSØGNING OM VISA TIL VIETNAM

Pasfoto (4 x 6 cm). Foto med hvid baggrund, se lig i kamera, uden hat eller solbriller (men briller hvis det annvendes).

 1. Fulde navn (MED BLOBBOGSTAVER)
  Andet navn (hvis det anvendes)
   
 2. Fødselsdag
   
 3. Køn
  - skriv M = man (male) eller W = kvinde (woman)
 4. Fødested (det der er påført i passet)

 5. Nationalitet ved fødslen (dansker = DANISH)
   
 6. Nuværende nationalitet (dansker = DANISH)
 7. Religion

 8. Beskæftigelse

 9. Arbejdsgiver og arbejdsgivers adresse

   

 10. Nuværende adresse - Telefon privat/E-mail

   

 11. Familiemedlemmer samt ledsagende børn (fulde navn, fødselsdato, familierelation - f.eks. son (søn) eller daughter (datter).
 12. Pas nummer
  - type pas (almindeligt=normal - diplomat)
  - Udstedende myndighed - udløbsdato

   

 13. Dato for seneste besøg i Vietnam (hvis besøgt før)

 14. Forventet dato for indrejse - forventet udrejsedao
  - Tildato (Et turistvisum har normalt en gyldighedstid på 30 dage og højst 6 uger. Selvom man forventer at forlade Vietnam en bestemt dag, anbefales det at ansøge om 2-3 dage mere, så man er dækket ind ved flyforsinkelse).

 15. Formål med indrejse (turist, business, eller andre formål)

 16. Forventet midlertidig adresse i Viet Nam (f.eks, det første hotel)

   

 17. Værtsorganisation i Vietnam (hvis sådan findes) 
  - Navn på værtsorganisation 
  - Adresse
  - Vært i organisation (f.eks. formand eller direktør) ELLER familie i Vietnam
  - Adresse
  - Relation til værten
  (eller fulde navn, adresse og familierelation, som kontaktes eller besøges i Vietnam (udfyldes ikke for almindeligt turistbesøg).

   

 18. Ledsagende børn

   

 19. Antal ind- og udrejser
  - Single = kun en ind- og udrejse
  - Multiple = mange ind- og udrejser

   

 20. Andre forhold (hvis nogen)

   

 21. Jeg sværger på at den ovenstående erklæring er sand og påtager mig det fulde ansvar.
  - Udfyldt i (by, f.eks. Copenhagen), den (dato)

   

 22. Underskrift 

Note: Efter at have udfyldt blanketten og vedlagt pasfoto 4 x 6 cm., sendes blanketten til ambassaden.
Ledsagende børn under 14 børn, som er på forælderens pas, inkluderes i blanketten også med et foto.
Fremsend også selv-adresseret returkuvert, det originale pas, samt visum afgift.