Erik Knudsen, forfatter (1922-2007)

Erik Knudsen var skønlitterær forfatter og digter samt lærer på Krogerup højskole 1954-82. Født 1922 i Slagelse. Lærereksamen 1944. Første digtsamling udgivet 1945. Kendt for bl.a. musicalen Frihed er det bedst guld (1961). Han skrev digte, revyer og skuespil for teater, radio og TV. Politisk aktive i 1960erne og begyndelsen af 1970erne i modstanden mod USAs krig i Vietnam. En af grundlæggerne af Vietnam 69, (1969 til 1976). Fra 1979 i bevægelsen "Nej til Atomvåben".

Bøger hvor Vietnam-krigen omtales

Læs John Mølgaards erindringer om Erik Knudsen og Vietnam 69. PDF 166 kb - [Fra John Mølgaards bog Den Røde Tråd - Erindringer II, side 251-256]

Vietnam frit, Tale ved DDVs fest i Huset i København 7. maj 1975

Erik Knudsen og Vietnambevægelsen

Klik for st?rre billde 322 kb  Klik for stort billede 167 kb  Klik på foto for stort billede.

På besøg i Nordvietnam i januar 1972, iklædt sin sædvanlige grønne parkacoat og halstørklæde, samt grå skuldertaske.  (fra venstre) Ingmar Wagner, John Mølgaard og Erik Knudsen ved en af Nordvietnams luftværnskanoner der nedskød USAs bombefly.

Erik Knudsen skrev digte, hvor han revsede den danske regering for dens støtte til USAs krig i Vietnam. I digtsamlingen "Babylon marcherer" (1970) var der titler som "Danmark rådner", "Mafiaen kommer" og "Pentagon". Erik Knudsen hyldede Nordvietnam og befrielsesfronten FNL, og ved Ho Chi Minhs død skrev Knudsen i digtet "Vietnam vil sejre", som sluttede med:

"Nu er Ho død
for sidste gang.
Imperialisterne jubler:
modstanden borte
modstanden brudt.

Imperialisterne har ret
De tar fejl.
Der er ingen som HO
DER ER MILLIONER AF HAM."
Hele digtet som PDF-fil

Vietnam 69 sendte i 1972 en delegation til Nordvietnam for at fortælle danske læsere om Vietnamkrigen. Besøget blev gennemført fra den 6. til den 14. januar 1972, og hjemme i Danmark beskrev Erik Knudsen [1], Ingmar Wagner [2] og John Mølgaard [3] Nordvietnam i rosende vendinger

[1] Politiken. 3.2.1972
[2] Land og Folk. 23-24.1.1972. Ingmar Wagner var den ledende DKPer, der var mest aktiv i Vietnam 69
[3] Fagbladet. Nr. 4. s. 112 - 14, 25.2.1972, John Mølgaard var venstre-sociademokrat

Afholdelsen af Russell-tribunalet om USAs krigsforbrydelser i Vietnam skabte en større bevidsthed om Vietnamkrigen i befolkningen, hvilket øgede modstanden mod Vietnamkrigen og dette blev Vietnam-bevægelsens gennembrud. Erik Knudsen, brugte en udtalelse fra en amerikansk soldat ved Russell-tribunalet i sin agitation: "Jeg kunne torturere dem til døde uden nogensinde at blive draget til ansvar for det".
Fagbladet. Nr. 9. Årg. 74. s. 279, 1.5.1969. SF-bladet. Nr. 17. Årg. 11. s. 13, 21.5.1969. Information 24-25.5.1969

De interne stridigheder Vietnambevægelsen førte til splittelsen af Vietnambevægelsen på De Storkøbenhavnske Vietnam Komiteers (DSVK) kongres den 7. til 12. december 1968, og flertallet oprette De Danske Vietnamkomitteer (DDV), der videreførte den radikale linje fra DSVKs arbejde. DDVs grundlag, der blev vedtaget på kongressen indeholdt blandet andet: hjælp til vietnameserne i deres kamp mod USA-imperialismen, kamp i Danmark mod NATO og afsløring af amerikansk infiltration af dansk erhvervsliv og politik

Blandt humanisterne indenfor Vietnambevægelsen havde der dog været allerede drøftelser om alternative Vietnam-organisationer inden kongressen, og der blev afholdt møder den 19. oktober 1968 og den 19. november 1968, hvor Ole Wivel og Erik Knudsen deltog sammen med kulturpersonligheder, fagforeningsfolk og politikere, og dette var starten på Gruppe 7 og Vietnam 69.

Gruppe 7 blev oprettet den 6. januar 1969, og i første omgang bestod dette selvbestaltede organ af Erik Knudsen, K.E. Løgstrup, Erik Vagn Jensen, Jørgen E. Petersen, Carl Scharnberg, Johannes Glavind og Ole Wivel. Gruppe 7 havde formålsparagraffen: "Tage initiativ til politiske og humanitære aktioner til fremme af den personlige frihed og folkenes selvbestemmelse i overensstemmelse med forenede nationers erklæring om menneskerettigheder." Vietnam 69 blev dette initiativ, og på Gruppe 7s møde den 22. januar gennemgik man bestræbelserne på at skaffe støtte til den nye indsamling især fra socialdemokrater, som for eksempel Anker Jørgensen.

Også Erik Knudsen og Ole Wivel bidrog på dette felt med budskaber til deres læserskarer. Wivel beskyldte for eksempel USA for at føre en brutal krig med magtpolitiske og racistiske motiver, og han forsvarede vietnamesernes krigshandlinger, fordi de ligesom den danske modstandsbevægelse under anden verdenskrig forsvarede deres land.192 Knudsen beskrev forholdet mellem USA og dets allierede således: "den store forbryder og de små forbrydere, de kan simpelthen ikke undvære hinanden," og Knudsen kaldte det sydvietnamesiske styre et "quisling-styre."[1] Den historiske analogi fra Vietnamkrigen til besættelsen skulle fremkalde de stærke følelser danskere måtte føle i forhold til besættelsen, og antipatien mod den tyske besættelsesmagt skulle overføres til amerikanerne.

[1] Erik Knudsen: tag parti (1969) s. 95, s. 103.

Tak for tekster omhandlende Erik Knudsen fra specialet "Vietnam 69 - den moderate Vietnamforening?" (upubliceret) af Per Nyboe Jensen.

LINKS

Bøger hvor Vietnam-krigen omtales

Ord om Vietnam - en international antologi
Digtet: U.S.A.
Illustreret med træsnit af Palle Nielsen
Gyldendal, 1967. - 195 sider
Bog_EK_Tag-parti-1969.jpg (264523 byte) Tag parti : en socialistisk debatbog
Spektrums aktuelle 1969. - 120 sider : ill.
Litteraturhenvisninger om Vietnam
Bog_EK_Anklagen-Vietnam-VN69.jpg (593056 byte) Anklagen Vietnam
Digte, citater og breve om Vietnam-krigen
af Erik Knudsen, Ole Wivel m. fl., udgivet af Landsindsamlingen Vietnam 69, grafif: Bondzin, Jose Wenturelli, Arno Fleischer, José Renau
1969. 30 sider, illustreret
Bog_EK_Babylon-marcherer-1970.jpg (265147 byte) Babylon marcherer : politiske tekster
Gyldendal, 1970. - 70 sider
Bl.a. Vietnam vil sejre (ved Ho Chi Minhs død);
Litteraturhenvisninger
Bog_EK_Vietnam-Gyld-1973.jpg (97610 byte)

Vietnam - taler, artikler og digte
Gyldendal, 1973. - 64 sider
Med bibliografi.

Håb og handling : taler, artikler og digte
Gyldendals uglebøger 1980. - 93 sider
Indhold: Lav verden om - og bevar den ; Hvis jeg var udenrigsminister ; Natos myter ; Spørgsmål til Christiansborg ; Det absurde militær-ræs ; Et par ord om en ny bevægelse ; Rustningskapløbet må standses ; Hjælp USA ; Nej til nye atomvåben i Nato ; Ankers brev ; Intellektets pessimisme, handlingens optimisme ; Sandhedsvilje og mod ; Holberg-traditionen ; Vietnam frit.
Bog_EK_Fredogsocialisme1983.jpg (274401 byte) Fred og socialisme : politiske tekster 1950-1983
Vindrose, 1983. - 170 sider
Bl.a. Solidaritet med Vietnam, tale ved mødet på Rådhuspladsen 10. december 1966; Til Vietnam, fra Politiken 3. februar 1972; Vietnam frit, Tale ved DDVs fest i Huset i København 7. maj 1975