Indsamlinger

Hospitalsudstyr til Vietnam

Vi støtter det fattige men velfungerende provinshospital i Bảo Lộc, som nu har 500 sengepladser, samt 240.000 årlige ambulante besøg.
Hospitalet flyttede mandag den 18. marts til en ny bygning, men de har fortsat brug for at vi hjælper dem med ny udstyr. På det nye hospital er der leveret 23 meget avenderede senge, som Indsalingen har doneret penge til. De er brugt på forskellige afdelinger, på foto 10 senge på Akutafdeling.

Mor med to babyer, bedstemor er stolt.

Bảo Lộc General Hospital dækker den sydlige del af den bjergrige Lam Dong provins med 20% minoriteter i Lam Dong provinsen. Den største minoritet
er KoHo minoriteten (som er i familie med Khmerer).

Bidrag modtages via bankoverførsel:  5301 000 7728 164
eller MobilePay 47465.

Husk at angive navn eller tlf.nr. i modtagerfeltet,
så vi kan identificere dit bidrag.
Foldere kan bestilles på telefon 3886 0701
eller mail: info@davifo.dk

Indsamlingsudvalget består af formand engelsklærer Annette Winther; næstformand medicinstuderende Terkel Christiansen; kasserer Phuong Lan Thi Ninh: overlæge Karin Mogensen; overlæge Jørgen Prag; ingeniør Preben Byberg; læge Mary Ngo samt webmaster Wilfred Gluud.  

Shelterindsamling

Shelterindsamlingen er en NGO der hjælper Little Rose Warm Shelter i Ho Chi Minh Byen med at huse piger i alderen 7 til 17 der har været seksuelt misbrugt. Pigerne går i skole og modtager undervisning i huset hvor de bor.
Ved at yde et bidrag til shelterindsamlingen støtter du det pædagogiske arbejde med udsatte børn og unge i Ho Chi Minh City. De indsamlede midler går ubeskåret til at dække udgifterne ved at drive Litte Rose Warm Shelter. Gennem en tryg og kompetent indsats får omsorgssvigtede og misbrugte piger  en ny start på livet.

Bidrag modtages via bankoverførsel:  5323 0533 995  
eller MobilePay 44908

Husk at angive navn eller tlf.nr. i modtagerfeltet,
så vi kan identificere dit bidrag.

FACEBOOK: THE SHELTER COLLECTION

Skattefradrag

Begge indsamlinger er godkendt efter ligningslovens § 8A og årlige bidrag er fradragsberettigede på selvangivelsen under “gaver til foreninger”.

Alle beløb mellem 200 kr. og max. 15.900 kr. er fradragsberettigt. Beløbsgræsnen gælder begge ægtefæller.

For at sikre at fradragsretten for indsamlingen bevares, skal man oplyse sit cpr-nr. til os, hvorefter vi indberetter fradraget til SKAT.