Indsamlinger

Hospitalsudstyr til Vietnam

Vi støtter det fattige men velfungerende provinshospital i Bảo Lộc, som nu har 509 sengepladser, samt 240.000 årlige ambulante besøg.

Bảo Lộc General Hospital dækker den sydlige del af den bjergrige Lam Dong provins med 20% minoriteter i Lam Dong provinsen. Den største minoritet
er Co Ho minoriteten (som er i familie med Khmerer).

Indbetales reg.nr. 1551 konto 700 84 30
Girokonto kortkode +01 giro 700 84 30
NYT MobilePay 47465
Foldere og girokort kan bestilles på telefon 3886 0701
eller mail: info@davifo.dk

Indsamlingsudvalget består af engelsklærer Annette Winther (formand); kasserer Khan Ly Ngo; overlæge Karin Mogensen; overlæge Jørgen Prag;
ingeniør Preben Byberg; medicinstuderende Terkel Christiansen
samt webmaster Wilfred Gluud.

Shelterindsamling

Shelterindsamlingen er en NGO der hjælper Little Rose Warm Shelter i Ho Chi Minh Byen med at huse piger i alderen 7 til 17 der har været seksuelt misbrugt. Pigerne går i skole og modtager undervisning i huset hvor de bor.
Ved at yde et bidrag til shelterindsamlingen støtter du det pædagogiske arbejde med udsatte børn og unge i Ho Chi Minh City. De indsamlede midler går ubeskåret til at dække udgifterne ved at drive Litte Rose Warm Shelter. Gennem en tryg og kompetent indsats får omsorgssvigtede og misbrugte piger  en ny start på livet.

Hvordan indbetaler jeg?
Støttebeløb indbetales på vores konto i Nordea Bank,
reg. nr. 2290, kontonummer 6448 4356 85.

FACEBOOK: THE SHELTER COLLECTION

Skattefradrag

Begge indsamlinger er godkendt efter ligningslovens § 8A og årlige bidrag er fradragsberettigede på selvangivelsen under “gaver til foreninger”.

Alle beløb mellem 200 kr. og max. 15.900 kr. er fradragsberettigt. Beløbsgræsnen gælder begge ægtefæller.

For at sikre at fradragsretten for indsamlingen bevares, skal man oplyse sit cpr-nr. til os, hvorefter vi indberetter fradraget til SKAT.