Tidslinie for Vietnam-krigen 1945-75
Vietnam, USA samt Danmark

Link til mere deltaljeret tidslinie på engelsk - War and Battles Time Table 1964-75

År

Vietnam

USA

1945 Vietminh befrier Vietnam fra besættelsesmagten Japan. Den Demokratiske Republik Vietnam (DRV) udråbes 2. september 1945.
Frankrig søger at genetablere sit koloniherredømme.
Præsident Ho Chi Minh anmoder om USAs og FNs intervention mod den franske kolonialisme.

OSS (forløber for CIA) tager kontakt med Ho Chi Minh og Vietminh for fælles indsats mod Japan. USA støtter afkolonisering i Sydøstasien.
Præsident Franklin D. Roosevelt dør. Harry S. Truman tager over som præsident.

1946 September: krigen mellem Vietminh og kolonimagten Frankrig starter

Truman-regeringen afviser både henstillinger fra Ho Chi Minh og at yde hjælp til Frankrig

1950 Det nye Bao Dai (den tidl. kejser)-styre i Sydvietnam, installeret af Frankrig, anerkendes af USA

Økonomisk og militær støtte til Frankrigs krig i Indokina. Over 2 mia. dollars i alt.

1953  

Dwight D. Eisenhower præsident
USA tager over fra Frankrig og iværksætter program for økonomisk og militærbistand til det sydlige Vietnam

1954 Vietminh sejrer over Frankrig ved Dien Bien Phu
Geneve-våbenhvileaftalen: Vietnam deles midlertidigt.
Ngo Dinh Diem-styret oprettes i Sydvietnam.

«Domino-teorien» formuleres.

1955 Diem Rejects Conditions of Geneva Accords, Refuses to Participate in Nationwide Elections -
Diem Urged to Negotiate with North
China and Soviet Union Pledge Additional Financial Support to Hanoi
Diem Becomes President of Republic of Vietnam, Kejser Bao Dai afsat
 
1956 French Leave Vietnam

 US Training South Vietnamese army

1959 Første pacificeringsprogram i Sydvietnam 1959-60 USA 760 rådgivere 
1960 FNL oprettes 20. december John F. Kennedy præsident. USA 900 militære rådgivere 
1961 400 guerillas attack village in Kienhoa Province, and are defeated by South Vietnamese troops  Det militære engagement i Sydvietnam udvides med special- og kamptropper. USA 3.025 militære rådgivere 
1962 «Strategiske landsbyer» pacificeringsprogram starter USA 11.300 militære rådgivere  
1963 Præsident Ngo Dinh Diem myrdes i et blodigt statskup

Lyndon B. Johnson præsident efter mordet på Kennedy. USA 16.300 militære rådgivere  

1964 General Nguyen Khanh Seizes Power in Saigon 

Tonkin-bugt-episoden (aug. 64) bruges som påskud for at starte starte bombardementer af Nordvietnam. USA 23.300 militære rådgivere

1965  

Omfattende luft- og landkrig fra 1965.
8 marts 1965 landsættes 3.500 US. marine-soldater nær Danang, første regulære kamptropper, udvides til 184.000 USA tropper inden årets udgang.

1966   USA 268.000 tropper
1967 General Nguyen Van Thieu bliver præsident i Sydvietnam Lyndon B. Johnson meddeler tilbagetrækning fra præsidentkampagnen. USA 449.000 tropper
1968 FNL’s Têt-offensiv
Fredsforhandlinger indledes i Paris

Fredsforhandlinger i Paris
Richard Nixon præsident. USA 535.000 tropper

1969 «Fønix-programmet» starter
FNL opretter den Provisoriske Revolutionære Regering (PRG)
Ho Chi Minh dør
«Vietnamisering» af krigen: reduktion af amerikanske styrker i Vietnam
USA 539.000 tropper
1970  

Den neutrale Sihanouk væltes i et kup i Cambodia. USA og Sydvietnam invaderer Cambodia.
4 studerende skudt og dræbt ved anti-krigs demonstration. USA 415.000 tropper

1971  

Krigen udvides til Laos. USA 239.000 tropper

1972   December: USAs største luftoffensiv over Nordvietnam. USA 47.000 tropper
1973 Våbenhvileaftale i Paris

Amerikanske styrker trækkes tilbage fra Sydvietnam

1975 Saigon-styrets fald

USA forlader Sydvietnam

Danmark

1945: Venstre regering under Knud Kristensen
1947: «Ikke-blok politikken» forlades med tilslutning til USA’s Marshall-hjælp
SD mindretalsregering under Hans Hedtoft
1949: Medlemskab af NATO
1950: Venstre-Konservativ regering under Erik Eriksen (V)
1953: Regeringen afviser USA-baser i Danmark
SD mindretalsregering under Hans Hedtoft
1955: Hedtoft dør. H.C. Hansen statsminister
1957: «Trekantregering» – SD, De Radikale, Retsforbundet – under H.C. Hansen (SD)
DK (og Norge) siger Nej til udstationering af atomvåben og mellemdistanceraketter på dansk jord
HC Hansen giver hemmeligt grønt lys for udstationering af USA -atomvåben i Grønland
1959: Aksel Larsen, formand for DKP, ekskluderes af DKP og danner SF
1960: HC Hansen dør. Viggo Kampmann statsminister
SD-Rad. Mindretalsregering under Kampmann (SD)
Kampagnen mod Atomvåbens første atommarch i Danmark
1962: Kampmann træder tilbage. SD mindretalsregering under Jens Otto Krag.
1964: SD mindretalsregering under Jens Otto Krag
De første protester mod Vietnam-krigen
Krag afslår anmodning fra præsident Johnson om symbolsk støtte til krigen i Vietnam
1966: Krag opfordrer præs. Johnson til at forhandle direkte med «Vietcong» (FNL)
Stor fremgang for SF i FT-valget. SD mindretalsregering under J. O. Krag med SF som parlamentarisk grundlag
1967: Vietnambevægelsen en realitet
«Stands bombardementerne»-indsamling.
Russell-krigsforbrydelsestribunalet afholdes i Roskilde.
Krag opgiver folkeafstemning om DK’s fortsatte medlemskab af NATO.
Regeringen i mindretal, da 6 SF-«rebeller» stemmer imod dyrtidsportion. De forlader SF og opretter Venstresocialisterne (VS)
1968: FT-valg bringer VS i Folketinget.
VKR regering under Hilmar Baunsgaard (Rad.).
Amerikansk atombevæbnet B-52 bombefly styrter ned på Grønland.
Ungdomsoprøret slår igennem.
Vietnambevægelsen radikaliseres og splittes. De Danske Vietnamkomiteer (DDV) oprettes
1969: Vietnam 69 dannes af tilhængere af en bredere Vietnambevægelse
Kejsergade-sagen: Hemmelig militær lyttestation afsløres af aktivister. Sagen op i FT i 1970
1970: PRG-kontor åbnes i København.
Verdensbank-demonstrationerne i København
1971: SD mindretalsregering under J. O. Krag
Danmark anerkender DRV-Nordvietnam
1972: Danskerne stemmer Ja til EF-medlemskab ved folkeafstemning.
Krag trækker sig som statsminister og Anker Jørgensen tager over.
Krigsforbrydertribunalet i København
1973: Danmark bliver medlem af EF (Fællesmarkedet)
Venstre mindretalsregering under Poul Hartling
1975: SD mindretalsregering under Anker Jørgensen

Fra pjecen "Vietnambevægelse 1964-1975" af Wilfred Gluud og Inge Johansen

Side om Vietnamkrigen