Dansk Vietnamesisk Forening

Ny folder om foreningen

Dansk Vietnamesisk Forening (DVF) er en uafhængig venskabsforening og NGO der formidler oplysning, kultur og bistand. Vi informerer om udviklingen i Vietnam via bladet "VietNam Ajour" og afholder møder for foreningens medlemmer og andre Vietnam-interesserede.
Foreningen er politisk uafhængig, og samarbejder med alle officielle myndigheder, andre foreninger og enkeltpersoner uanset politisk ståsted, religiøs baggrund og etnisk oprindelse.
DVF står for de to indsamliger Hospitalsudstyr til Vietnam, og Shelterindsamlingen. Nyt bistandsprojekt finasieret af CISU/Danida fra februar 2018 på Thai Nguyen Universitet for udvikling af seksualundervisning til 18-24 årige kvinder og mænd.
Tidligere bistandprojekt fra 2014 til 2017 Gadebørns rettigheder i Ho Chi Minh City samt projekt Child Survival og sundhedsudviklings-projeker samt Shelter-projekt for piger. Gennem årene har vi formidlet over 40 mio. kr. i indsamlede midler og CISU/Danida-midler til udsatte børn i det sydlige Vietnam

Medlemskab, inkl. bladet VietNam Ajour

  • Medlemskab, inkl. bladet Vietnam Ajour, årligt 215 kr.
  • Unge under uddannelse, pensionister/mindrebemidlede 160 kr.
  • Yderligere husstandsmedlemmer 60 kr.
  • Kontingent for firmaer og organisationer 600 kr.

Støttebidrag modtages meget gerne!

Indbetaling på Giro 229-18 00 - Netbank Reg.nr. 1551 - konto  2291800 
Fra udlandet Swiftadresse DABADKKK - IBAN: DK92 3000 0002 2918 00

Kontakt via E-mail: info@davifo.dk


Formand Jonas WS Andersen

Referat: Generalforsamling 2017 søndag 19. marts

Vedtægter 2017

Referat 

CVR 27708099


Lærdalsgade 7, 2300 København S - Hvor finder man kontoret?

Tlf. 38 86 07 01 tlf.tid alle dage 9:00 til 19:00
Kontortid kun efter aftale

Bank 1551 - 2291800

Dansk Vietnamesisk Forenings historie