Sexual education at Thai Nguyen University

DVF har fået bevilget af CISU 995.663 kr. til projektet, der løber i 3 år med start til februar. Projet løber fra 1. marts 2018 til 28. februar 2021.
Lokal partner: Research Centre for Gender, Family and Envinroment in Development


Pilotprojekt på Thai Nguyen Universitet (TNU) for udvikling af seksualundervisning til 18-24 årige kvinder og mænd. I dag er emnet tabubelagt, seksualundervisning er et frivilligt fag, undervisningsmateriale og -metoder er u-pædagogiske. Samtidig er antallet af uønskede graviditeter blandt 18-24 årige foruroligende højt og voksende. Første projektmål er - gennem aktiv inddragelse af studenter og studenterorganisationer - at udvikle en ny undervisningsmetode og nyt materiale, der tager højde for den virkelighed målgruppen lever i. Andet projektmål er implementeringen af den nye seksualundervisning på TNU. Tredje projektmål er at styrke CGFEDs og TNUs studenter- ungdomsorganisationers legitimitet som målgruppens fortalere i spørgsmål der vedrører seksualpolitik og -undervisning. Herved styrkes samarbejdet mellem det offentlige og civilsamfundet. Udviklingsmålene er en ændret seksualadfærd og øget brug af prævention blandt unge vietnamesere, samt at sikre en fortsat dialog på området mellem myndigheder og unge.
60 km nord for Hanoi. Contact person: Lise Malling Olsen.

Summary in English: Projekt Sexual education at Thai Nguyen University - DVA has recieved a grant from CISU/DANIDA of 995.663 Dkr. (157.100 US dollar) for the projektet, which runs 3 year from 2. February 2018 untill 31. Januar 2021. The project will provide Sexual education to 18-24 old female and mal students at the Thai Nguyen University. The core group is consisting students from ethnic minority backgrounds and coming from less privileged families. Lokal partner: Research Centre for Gender, Family and Envinroment in Development. 60 km north of Hanoi.


Research Center for Gender, Family ans Envenronment in Develiopment (CGFED)
- CGFED's team and collaborators

CGFED is one of the founding organisations of the Sexual Rights Alliance (SRA) established in 2011in order to carry out advocacy activities relating to SRHR and in particular to advocate for sexuality education in schools. CGFED is also a member of the working group on HIV/AIDS, the Reproductive Health Affinity Group (RHAG) and the Reproductive Health Affinity Group for Youth (RHAGY).
CGFED has close relationship with Department of Students Services (which is in charge of physical education/extracurricular activities and health in schools under management of Ministry of Education and Training (MoET). Additionally, CGFED has also close and long-term relationship with the Department of Information and Education under management of the General Office for Population and Family Planning, which belongs to the Ministry of Health (MoH).

CGFED is connected to policy-makers through personal relationships and various networks. This makes CGFED able to invite policy-makers to participate and make talks at conferences and seminars. The new pilot-project will build on CGFED’s already obtained experiences on SRHR and on previous corporation at university level including corporation with students’ associations and youth unions.

Lise Malling Olsen til et forberedene møde i efteråret. Foto Jonas WS Andersen

Studenterrådgivningen skal fremover blive bedre til sexual vejledningen og uønkskede graviditeter. Foto Jonas WS Andersen
 

Studenter på Thai Nguyen Universitet indskrives af frvillige studerende. Foto Thai Nguyen Universitet.
27/9 2017 Toui Tre: Vietnam’s abortion rate among world’s highest as contraception fails - The country is reporting Asia’s highest rate of abortion 

Marie Stopes Vietnam: In Vietnam, abortion uptake is high at 2.5 per woman, but contraceptive uptake is low.Research Centre for Gender, Family and Environment in Development (CGFED) is a non-profit, non-governmental organisation, established in May 1993.


Pilot-project: Sexual education to young female and male students at the Thai Nguyen University, Vietnam
CISU kr. 67.682 - Period: 20-10-2015 - 01-11-2016

Målet er en ændret seksualadfærd, øget brug af prævention og på længere sigt færre uønskede graviditeter. 
Projektmål: at udvikle nye undervisningsmetoder + materiale + Implementering af seksualundervisning på Thai Nguyen University.

I marts 2016 fik vi afslag pga Venstre regeringen nedskæringer. Vi ansøger igen.

Sexual education to young female and male students at the Thai Nguyen University, Vietnam. The target group is consisting of TNU students from ethnic minority backgrounds and described as coming from less privileged families than students attending universities in Hanoi.
Local partner organisation: Centre for Gender, Family and Environment in Development (CGFED).

HIGH ABORTION RATE

Vietnam is having the highest abortion rate in Southeast Asia – 18 cases per 100 live births, according to figures in 2012. This is also among the highest worldwide.