ADDA - www.adda.dk

Agricultural Development Denmark Asia


ADDA and PanNature are currently implementing the project 'Climate change and Ethnic Minorities in Northern Vietnam'. The short movie shows the major results that have already been achieved by teaching ethnic minority farmers improved and more climate smart farming methods.

Điều bản mình thích nhất - Video YouTube 7:40

Climate Change and Ethnic Minorities In Northern Vietnam 2014-17

Projekt start 01-07-2014 slut 30-06-2017 - Bevilliget beløb kr. 4,544,852
Partner: PanNature – People & Nature Reconciliation
Projektets formål er at kapacitetsopbygge og styrke etniske bønder og eksisterende bondegrupper i det nordlige Vietnams bjergområder indenfor klimaændringsproblematikker, anvise klimatilpassede landbrugsmetoder gennem markskoler, give bondegrupperne indflydelse på planlægning og politiske processer samt advokere for bondegrupperne på nationalt og globalt niveau.Projektområdet er domineret af udbredt erosion som følge af klimaændringer samt uheldige kultiveringsteknikker.
Der gennemføres kapacitetsopbygning til personale i stedlige landboforeninger, lokalregeringer samt regeringsorganisationer i projektområdet, for derigennem at arrangere workshops samt policy- og planlægningsmøder inkluderende bondegrupperne. Ydermere vil der blive gennemført workshops og konferencer på nationalt og internationalt niveau samt mediekampagner, særligt med tanke på projektresultater og fortalervirksomhed for etniske minoritetsbønder. 


Legal Assistance to Contract Farming 2015-18

Projekt start 01-07-2015 slut 31-07-2018 - Bevilliget beløb kr. 4,999,486
Lokal partner: Vietnam Lawyers Association
Overordnet mål: Rights and benefits for farmers have been improved through strengthening legal capacities of the stakeholders involved in contract farming within ethnic minority areas in Northern Vietnam.
Projektets formål er at opnå forbedrede kontrakter for fattige bønder der arbejder indenfor kontraktlandbrug. Alle interessenter, der er involveret i kontraktlandbrug, skal styrkes i deres kundskab vedrørende juridiske aspekter indenfor kontraktlandbrug. Målgruppen er etniske minoriteter i det nordlige Vietnam og. Ultimo 2017 vil fattige bønder i udvalgte distrikter have adgang til juridisk rådgivninger ved udarbejdelse i forbindelse med kontraktlandbrug. Der skal ligeledes være afgang til myndigheder, der forvalter uenigheder og konflikter mellem bønderne og de agroindustrielle virksomheder. Bønder og virksomheder skal indgå fair aftaler, og sidstnævnte skal have øget forståelse for virksomheders samfundsansvar (CSR) og vigtigheden af retfærdige kontrakter. 

2016-19 Strenghtening the Framework for Production and Marketing of Organic Agricultural Products in Northern Vietnam 

Projekt start 01-04-2016 slut 31-03-2019 - Bevilliget beløb kr. 3,783,197
Overordnet mål: By 2020 livelihood and food safety has improved for both producers and consumers in Northern Vietnam through the expansion of organic and safe food production amongst the rural poor, especially ethnic minorities
Resumé: Det er projektets overordnede mål at bidrage til en forbedring af fødevaresikkerheden for både producenter og forbrugere i det nordlige Vietnam. Den primære målgruppe er fattige etniske minoriteter og fokus vil være på husholdninger og bondegrupper. Gennem udvidelse af økologisk jordbrug vil fattige landbrugere i landdistrikterne drage nytte af de helbredsmæssige fordele, der er ved økologiske produktionsmetoder. Bønder vil modtage undervisning i økologiske dyrkningsmetoder samt markedsføring af produkterne. Dette kan sikre en mere stabil indkomst fra landbruget. Producenterne og forbrugerne vil opleve et større udbud af sunde og sikre fødevarer og det skal mindske risikoen for sygdom ved indtagelse af farlige fødevarer. Partnerorganisationen er den økologiske forening Vietnam Organic Agriculture Association.

News and Views blad om projekter

News nr 31 Både om Vietnam og Cambodia

Økologiske grønsager i Hanoi som ADDA har været medvirkende til

News & Views er ADDAs medlemsblad, hvor der informerer om igangværende projekter i Sydøstasien og nyheder om ADDA.
 
 

Søren Thorndal Jørgensen formand for ADDA i Hanoi
sammen Nguyen Quoc Cuong formand for Vietnams Landboforening.

Vietnam Landboforening - Organization ADDA (Danmark): Fortsat støtte til bondegrupper grupper med samme interesser

1/12 2014 Hanoi: Formanden for den centrale eksekutivkomité i Vietnam Landboforening (NDVN) Nguyen Quoc Cuong havde et møde med Søren Thorndal Jørgensen - Formand for Organisationen for Landbrugsudvikling i Asien - ADDA (Danmark). På mødet enedes de to parter til en række indhold, samarbejdsprogram for perioden 2015-2020.
 
 
 
ADDA er en dansk NGO, der arbejder med landbrugsudvikling i Vietnam, Cambodia og Tanzania. ADDA’s solide erfaring med landbrugsudvikling og har givet fattige bønder i Asien og Afrika den faglige viden og den etablering af et lokalt samarbejde, der er nødvendig for at de kan forbedre deres dyrkningsmetoder, og dermed deres høstudbytte og indtjening.
I Vietnam ADDA har pt. 2 projekter støttet af DANIDA, samt 2 projekter støttet af CISU, hvoraf det ene er et samarbejde med DFF (Danish Forestry Extension). Projektere omfatter bl.a. træning af fattige bønder i markskoler, etablering af små landsbrugskooperativer, community development samt juridisk bistand til landbefolkningen. Projekterne implementeres af de lokale samarbejdspartnere.
 
Vietnam
FIGNAHB: Styrkelse af bondegrupper blandt etniske minoritetsgrupper i provinserne Nghe An og Hoa Binh - 2013-15
Song Da II: Udvikling af etniske minoriteters lokalsamfund fase II 2010-14 (Song Da projektet)
Legal Aid: Juridisk bistand til landbefolkningen, fase II 2011-14 (Legal Aid)
More Trees 2010-14 i samarbejde med Skovdyrkerne (DFE Danish Forestry Extension)
 
Cambodia
COCIS Andelsforeninger og civil samfundsudvikling i Siem Reap
FAHU Styrkelse og konsolidering af kvinde mikro-kredit grupper
CISOM Opbygning og styrkelse af mindre civilsamfund
INFOSE Innovative tiltag for fødevaresikkerhed
 
Tanzania
NADO i fokus Lokalbaserede interesseorganisationer inden for landbrug

Udviklingsbistand i Vietnam og Tanzania
- Hjælp til selvhjælp 2010

Fælleskampagnen og arrangement lørdag den 25. september 2010
ADDA, DANTAN og Dansk-Vietnamesisk Forening i samarbejde
LINK TIL HJEMMESIDE www.adda.dk
 
Vigtige årstal i ADDAs historie
1994 ADDA stiftes
1996 ADDAs første projekt i Cambodia
1997 ADDAs første projekt i Vietnam
2009 ADDAs første projekt i Tanzania
2009 ADDA får eget kontor i København