Project More Trees - Livelihood improvement and climate adaption based on farm forestry in Northern Vietnam. 2010-2014

The project is implemented by the Danish NGOs Danish Forestry Extension (DFE) and Agricultural Development Denmark Asia (ADDA) and with Hoa Binh and Ha Tinh Province Farmers Unions and the North Vietnam College of Agriculture and Rural Development as local partners.

Projektet "More Trees" er et samarbejde med Danish Forestry Extension - DFE. Projektet omhandler problemer med skove og jorderosion i bjergområder i det nordlige Vietnam.Problemerne skyldes hovedsageligt overudnyttelse af skovens ressourcer og uhensigtsmæssigarealanvendelse
ADDA bistår DFE med implementering af landbrugsfaglige elementer i projektet samt kommunikationen til lokale partnere m.m.

Projectdescription

More Trees phase 2 - Bevilliget beløb kr. 4.115.285

Projekt start 01-05-2014 - slut 31-07-2017
Overordnet mål: Bidrag til udvikling af nationale strategier og politikker til fremme af dannelsen af skovdyrkerforeninger med henblik på forbedring af livsvilkårene for landbofamilier
Resumé: Der er tale om en 2. fase af projektet More Trees i et samarbejde mellem Danish Forestry Extension og Farmers Union of Hoa Binh, Farmers Union of Ha Tinh, The North Vietnam College of Agriculture and Rural Development (NVCARD) og Farmers Union of Hoa Binh. Dette projekt har lige akkurat nået at etablere en levedygtig spire til noget, der kan udvikle sig til en ægte og uafhængig vietnamesisk civilsamfunds organisation - En interesseorganisation for bønder der dyrker skov. Fase 2 skal styrke og udvikle de dannede netværk hen mod en egentlig NGO i gængs forstand, sikre den demokratiske forankring af organisationen, dens evne til at tale medlemmernes sag, styrke deres position såvel politisk som på markederne for de produkter der kommer fra deres skove gennem afsætningsfælleskaber. Ultimativt er målet naturligvis at forbedre levevilkårene for fattige bønder i de berørte områder. Et helt nyt Farmer Field School koncept for trædyrkning vil blive raffineret og færdig gjort sammen med en styrkelse af mulighederne for at etablere en rådgivningstjeneste for skovdyrkere i Vietnam, som de selv ejer og kontrollerer. 
 
 
Business Plan Creation for Vietnam's Farm Forestry Cooperatives - At the end of 2015, the project staff and partners worked busily to make business plans for the newly established cooperatives. The goal is finding out how the cooperatives in the long-run can become self-financing and create jobs in the community.