Nyheder om konflikten på ENGELSK og DANSK


Asiens fred er Danmarks fred

Kommentar 14. juli 2016 i dagbladet Information 
Af Jonas Wirke Schlein Andersen, formand for Dansk Vietnamesisk Forening
 
Kina truer med at ignorere en FN-dom, som underkender landets krav til et omstridt område i Det Sydkinesiske Hav. Slipper Kina af sted med det, kan danske havrettigheder blive de næste, der krænkes
FN’s permanente voldgiftsdomstol i Haag gav i denne uge Filippinerne medhold i en klage over Kinas overtrædelse af FN’s Havretskonvention. Kina har boykottet sagen og truer med at ignorere dommen.
Hvordan Verdenssamfundet forholder sig til Kina i sådan en situation, er af afgørende betydning for Europas sikkerhed – og ikke mindst for Danmarks.
 
Sagen er en udløber af en kompliceret territorialkonflikt, som ved første øjekast synes fjern fra Danmarks kyster. Ikke færre end seks lande gør krav på de ubeboede øgrupper Paracel og Spratly og det omkringliggende farvand i Det Sydkinesiske.
Kina hævder at have historisk krav på øerne. Vietnam mener dog at kunne dokumentere, at øerne har været under vietnamesisk herredømme siden 1600-tallet.
 
Filippinernes hovedargument for deres krav beror på øernes geofysiske forbindelse til de filippinske øgrupper. Taiwan, som tidligere var en del af Kina, mener at være den retmæssige arving til Kinas historiske krav på øerne. Malaysia og Brunei mener begge, at de med FN’s Havkonvention i hånden kan gøre krav på dele af farvandet.
 
Konflikten er spidset til i takt med Kinas voksende militære muskler og bunder i fund af olie i området, men også i retten til at fiske og ønsket om kontrol over strategisk vigtige handelsruter.
 
Stormagter på kollisionskurs
Konflikten har allerede kostet menneskeliv. I 1974 mistede 70 vietnamesiske soldater livet ved et sammenstød mellem Kina og Vietnam, og igen i 1988 døde 60 vietnamesiske soldater i endnu et sammenstød med den store nabo.
 
I 2012 lå de kinesiske og filippinske flåder i nervekrig, og kort derefter anlagde Kina en kunstig by, Sansha Ciy, på en af Paracel-øerne.
 
Siden er spændingerne i regionen kun tiltaget med antikinesiske demonstrationer i Vietnam, flere sammenstød på havet i forbindelse med en kinesiske borerigs tilstedeværelse ved Paracel-øerne og senest med Kinas anlæggelse af en militær landingsbane på Spratly.
 
Når konflikten udgør en betydelig global trussel, skyldes det USA’s tilstedeværelse. USA’s interesser i regionen består i at sikre uhindret adgang til farvandet, som lægger vand til vigtige skibsruter, og i at sikre USA’s egen indflydelse både militært og økonomisk.
Truslen fra Kina har ført USA og Vietnam tættere på hinanden. Så sent som i maj var præsident Obama i Hanoi, hvor han ophævede et gammelt forbud mod salg af våben til Vietnam.
 
Samtidig underskrev USA og Filippinerne i 2014 en forsvarsaftale, som giver amerikanerne adgang til fem flybaser i øriget.
Således er to af verdens største militærmagter på kollisionskurs. Imens Kina i forrige uge gennemførte en flådeøvelse tæt på filippinerne, patruljerer tre amerikanske destroyere i disse dage kun 14-20 sømil fra øer, som kineserne har taget i besiddelse.
Der skal ikke megen historisk bevidsthed til for at vide, at i så højspændt en situation kan en lille gnist antænde en ild, som magthaverne ikke er i stand til at slukke.
 
Konsekvenser for Danmark
Selv hvis konflikten ikke ender i åben konfrontation, kan Verdenssamfundets håndtering af konflikten få store konsekvenser for Danmarks sikkerhed.
Hvis først Kina kan slippe af sted med at ignorere international lov og krænke sine mindre naboernes territorialfarvand, hvordan skal det så ikke gå Danmark, som har en sag for samme domstol om retten til Nordpolen – en ret som Rusland bestrider.
 
Står Verdenssamfundet ikke sammen om at få Kina til at respektere Havretskonventionen, kan det således næste gang meget vel blive de danske bølger blå, som står for tur. Vi har derfor al mulig grund til at få Verdenssamfundet på banen og til én gang for alle at slå fast, at Havretskonventionen skal overholdes af alle.
 
At konflikten i Sydøstasien ikke nyder langt større opmærksomhed i den danske presse og på Christiansborg, kan derfor undre. I disse dage dukker historier om konflikten op i den danske presse som en sæl, der et kort øjeblik stikker snuden over havoverfladen. Men sælen burde erstattes af en selvlysende orange bøje, som ikke kan overses af nogen.
Uden at skulle forklejne den krise, som EU er i – og som trækker mange dramatiske overskrifter – er det til sammenligning med den overhængende sikkerhedstrussel, som konflikten i Det Sydkinesiske Hav udgør, at regne for en storm i en provinsiel andedam.
Verdenssamfundet må stå sammen om at finde en fredelig og permanent løsning på denne konflikt. En løsning, som respekterer Den internationale Havretskonvention. Det er i høj grad i Danmarks interesse, at store lande må respektere også mindre landes territoriale rettigheder. Derfor er Asiens fred også Danmarks fred.

DVF PRESSEMEDDELELSE:12/7 2016

Vi må insistere på international ret

Dom fra Haag bør give Verdenssamfundet anledning til at arbejde for en fredelig løsning i overensstemmelse med Havretskonventionens principper. Det er også af vital betydning for Danmark
 
FNs permanente voldgiftsdomstol i Haag har afsagt dom i en sag om Det sydkinesiske Hav.
Domstolen giver Filippinerne medhold i en klage over Kinesiske krænkelser af Den Internationale Havretskonvention. Kina har fra starten boykottet retssagen og på forhånd truet med at ignorere domstolens afgørelse.
 
”Det er af vital interesse for Danmark, at Verdenssamfundet nu står sammen om at få Kina til at overholde Havretskonventionen,” udtaler Jonas WS Andersen, formand for Dansk Vietnamesisk Forening i en kommentar  til dommen.
Retssagen er en udløber af en kompliceret territorialkonflikt, der involverer ikke færre end seks lande omkring Det sydkinesiske Hav - først og fremmest Kina, Vietnam og Filippinerne. En konflikt som har potentiale til at trække USA ind i en væbnet konfrontation med Kina, hvorved konflikten kan blive global.
 
Danmarks interesse i at territorialstridigheder som denne afgøres på fredelig vis og reguleres efter international ret er helt åbenlys, eftersom Danmark selv fører en sag om retten til Nordpolen ved samme domstol. En sag som kan munde ud i en konflikt med Rusland.
 
Dansk Vietnamesisk Forening har tidligere opfordret den danske regering og det internationale samfund til at trække Kina ind i dialog og forhandlinger om en fredelig løsning på konflikten.
 
”Vi forudser at indtil dette sker, vil Kina blot optrappe sin aggressive adfærd overfor nabolandene, og risikoen for voldelige konfrontationer vil stige. Samtidig vil det kunne give andre stormagter blod på tanden til en lignende adfærd,” advarer Dansk Vietnamesisk Forenings formand.
 
Dommen, som ikke tager stilling til de seks landes territoriale krav, leverer ikke i sig selv en løsning på konflikten, ”men den bør give Verdenssamfundet anledning til at finde sammen om en fredelig og permanent løsning i overensstemmelse med international ret, inden konflikten eskalerer yderligere,” slutter Jonas WS Andersen.
 
For yderligere information se nedenfor:
Nyheder om konflikten på ENGELSK
 
Spørgsmål kan rettes til Jonas WS Andersen på formand@davifo.dk eller tlf. 26 12 06 45

15. oktober 2015: Appel til FN om Østhavet og Kina

Sendt til FN's Generalsekretær Ban Ki Moon samt Formand for FN's Generalforsamling Mogens Lykketoft i New York, USA

Copenhagen, 15-10-2015

Call for respect of territorial integrity and peace

Today Vietnam is facing the aggravation of long-standing tensions with China.
 
It is with great concern we note that China is still pursuing its expansion policy into the East Sea (South China Sea), increasingly militarizing this region. Since the end of 2013 this process has been accelerated, in recent months at an even more alarming pace. China claims 90 percent of the East Sea. It occupied Truong Sa, (Spratley) archipelago, which is under Vietnamese sovereignty, and at present is attempting to bank up several small islets and reefs to create actual islands by bringing in great quantities of sand. On the Vietnamese Hong Sa (Paracel) archipelago, which China occupies, massive constructions have been erected. On Chu Thap (Fiery Cross), a military airport is under construction. Activities are also observed on other reefs such as Xu Bi (Subi) and Vanh Khan (Mischief).
With this policy of fait accompli, provocation and annexations, none of which are recognized internationally, China is changing the status quo in the East Sea and flouting international law. It violates UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, which it co-signed. Thus China jeopardizes peace, stability and shipping in the region.
The Danish Vietnamese Association is working for a constructive and harmonious development, seeking peace and justice, and see this as yet another escalation.
 
We support the international efforts to persuade China to contribute to a peaceful solution to end these annexations and modification of the status quo of the Paracel and Spratley archipelagoes in the East Sea to support Vietnam and the other riparian states in the safeguarding of their sovereignty and integrity.
 
In order to establish a lasting stable relationship between China and Vietnam it is essential to obtain a binding agreement on the limitation of their maritime borders in the same way the two countries a few years ago achieved a delimitation of their terrestrial borders.
Recently the two countries established a mixed interparliamentary group to seek a definite solution to the tracing of their maritime borders. We call on the parties to relaunch and speed up coordination and negotiation work in order to permit this second intergovernmental commission to reach the same result as was found for their common terrestrial borders
With this in mind, we address and urge the international community and UN General Secretary Ban Ki Moon with the urgent plea to stand up for the respecting of international law and a peaceful settlement of the conflict
 
J. Prag        Sophus Vorsing
Chairman        Vice Chairman
Danish Vietnamese Association

2014 juli: Kommentar 2014 af af Kinas ambassadør i Danmark og svar læserbrev

 

Pressemeddelelse 19. juni 2014 - English Version PDF

Kritik af den danske regerings tavshed om konflikt i det Sydkinesiske hav

Dansk Vietnamesisk Forening opfordrer Regeringen til at leve op til egne målsætninger i udenrigspolitikken vedrørende fredelige løsninger.
 
Det er med stor undren, at vi har noteret, at Danmark og den danske regering forholder sig passiv og tavs i den meget alvorlige strid, der er opstået mellem Kina og flere af dets nabolande om opdeling af søterritorier. 
 
Vores undren bliver ikke mindre af, at fredelige løsninger på internationale stridigheder er det grundlag dansk udenrigspolitik hviler på:
”En central udfordring for dansk udenrigspolitik er at skabe et internationalt samfund, hvor den demokratiske retsstats principper hersker, og hvor relationerne mellem staterne følger retlige procedurer, hvor staterne løser territoriale og andre uenigheder fredeligt.” (kilde: Udenrigsministeriet)
 
Senest har Kina ensidigt valgt at opstille en boreplatform på et område, der ligger i et omstridt søterritorium, som den vietnamesiske regering mener tilhører Vietnam.
 
Kina har taget ensidige og militære skridt uden at forhandle spørgsmålet i henhold til FN’ konventioner og international ret. USA har kaldt denne handling for provokerende. Vietnam har appelleret til at Kina respekterer de internationale konventioner og medvirker til en fredelig løsning. 
 
DVF bakker op om de internationale bestræbelser på, at formå Kina til at medvirke til en fredelig løsning inden for rammerne af international ret og FN’s konventioner på området.
 
Vi skal samtidig sende en kraftig opfordring til den danske regering om at gøre det samme.
 
Med venlig hilsen 
Dansk Vietnamesisk Forening
Vedtaget på bestyrelsesmødet søndag den 15. juni 
 
For yderligere information, kontakt venligst:
Sophus Vørsing, næstformand
Mobil 40754975

Nyheder om konflikten DANSKENGELSK
 
Fællesudtalelse fra europæiske venskabsforeninger med Vietnam: Association d’Amiteé Franco-Vietnamienne, Freundschaftsgesellschaft Vietnam (Tyskland), Deutsch-Vietnamesische Gesellschaft (Berlin), Swiss-Vietnam Friendship Association, Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja, Italy-Vietnam Friendship Association, Britain-Vietnam Friendship Society samt Dansk Vietnamesisk Forening.
PDF English - Deutsch
Franco

Alvorlige sammenstød, som ikke må forblive ubesvarede 

Siden den 2. maj 2014 har alvorlige sammenstød fundet sted nær den lille Triton Is-land, en del af Paracel-øgruppen i det såkaldte Sydkinesiske Hav, i Vietnam er kendt som Østhavet. En kinesisk boreplatform ankom sammen med omkring halvtreds ski-be. Denne Zone er en del af efterforskningsområdet distriktet nummer 143 og officielt placeret i den eksklusive økonomiske zone direkte på den kontinentalsokkel af Den Socialistiske Republik Vietnam. Under disse sammenstød er vietnamesiske skibe blev vædret. Besætningen kom til skade som følge af disse handlinger, samt anven-delse af vandkanoner.
 
I betragtning af den nuværende optrapning, vi er nødt til at udtale vores alvorlige be-kymring for fornyede konflikter mellem Folkerepublikken Kina og Den Socialistiske Republik Vietnam. Uenighed om præcis definition af territorier og suverænitet om Paracel og Spratly øerne kan ikke løses af provokationer, voldshandlinger eller ska-belse af historiske fakta. International ret har absolut prioritet over disse konflikter. I tilfælde af grænsetvister hvor den historiske suverænitet er afgørende, som er base-ret på staternes område aftalt i fortiden. For territorialfarvande også at anvende de principper, regler og forslag i "FN-konvention om havret" (UNCLOS) fastsat i 1982 på konferencen i Montego Bay, ratificeret af både Kina og Vietnam. Kina klart krænker folkeretten vedrørende på dette punkt, og lægger under pres sine naboer for at gen-nemføre sin egen opfattelse. Dette er uacceptabelt, især for Vietnam: Kina sætte spørgsmålstegn ved en gennem lang tid praktiseret samarbejdsvilje og krænker afta-ler, den har indgået med ASEAN-landene, især "Declaration of Conduct" (DOC) fra 2002, som skulle gennemføre en retfærdig nedtrapning af konflikter.
 
Vi appellerer til Kina:
  • at tilbagekalde boreplatform HD-981 og den flåde af skibe som trængt ind i vietnamesisk territorium med samme.
  • at udelade aktiviteter, der har til hensigt at skabe af historiske fakta. 
  • at følge tilsagn fra 2002, som betyder ændret adfærd og bidrage til en ret-færdig regulering af konflikter.

Nyheder om konflikten DANSK - ENGELSK

3/7 Tuoi Tre: Friendship associations request China to remove rig from Vietnam’s waters

Letter from Madam Nguyen Thi Binh (fomerly liberation movement FNL, Education minster and Vicepresident)

Stridens kerne er boreplatform HD-981 som ifølge Vietnam var placeret på vietnamesisk territorium

 

”Det er af vital interesse for Danmark, at Verdenssamfundet nu står sammen om at få Kina til at overholde Havretskonventionen,” udtaler Jonas WS Andersen, formand for Dansk Vietnamesisk Forening i en kommentar til dommen.