Bliv medlem af
Dansk Vietnamesisk Forening

Venskab - Bistand - Kultur


Dansk Vietnamesisk Forening er en uafhængig venskabsforening og NGO der formidler oplysning, kultur og bistand. Vi informerer om udviklingen i Vietnam via bladet "VietNam Ajour" og afholder møder for foreningens medlemmer og andre Vietnam-interesserede. Mere om foreningen

Indbetaling på netbank Reg.nr. 1551 - konto  2291800 (Giro 229-18 00)

Medlem 215 kr.
Unge under uddannelse, pensionister/mindrebemidlede 160 kr.
Yderligere husstandsmedlemmer 60 kr.
navn husstandsmedlem
gave fra DVF