CARE Danmark - www.care.dk

CARE - bistand i Vietnam og Laos

CARE Danmark har arbejdet i Vietnam siden 1992 med fokus på fattigdomsbekæmpelse især blandt etniske minoriteter i Vietnams landdistrikter. CARE arbejder på at styrke fattige bønders muligheder for deltagelse i Vietnams økonomiske udvikling gennem forbedrede indkomstmuligheder, bedre markedskontakter, adgang til forretningsrådgivning og teknisk viden om landbrug.
Beskrivelse på ambassadens hjemmeside

CARE's projekter i Vietnam:

CARE starter nu 2 nye EU finansierede projekter, som endnu ikke er på hjemmesiden. De har begge fokus på etniske minoriteter i nord. 

CASI – selvbestemmelse og bedre levevilkår for minoriteter - Fattigdomsbekæmpelse, Styrke den vietnamesiske befolknings deltagelse i og indflydelse på fattigdomsbekæmpelse.Område: Der arbejdes både på nationalt niveau i Vietnam og på lokalt niveau i 3 provinser i det nordlige bjergrige område af Vietnam.
Varighed og budget: Tredje fase af programmer varer fra 2010 til 2015. Det årlige budget er på ca. 5 mio. DKK. Programmet finansieres af CARE Danmarks rammeaftale med Danida. 2-årig udfasning af CASI fra 2016-17.

SIEED - Indkomstgenerering - Øge fattige bønders bidrag til og udbytte af Vietnams økonomiske vækst. Finasieret af EU.

IVEN – Indflydelse gennem effektive civilsamfundsnetværk – Indflydelse gennem effektive civilsamfundsnetværk - Projektet har til formål at støtte 2 vietnamesiske civilsamfundsnetværk, og gøre dem bedre i stand til at repræsentere deres medlemsorganisationer og de fattige etniske minoriteter som de arbejder for. Til trods for de relativt restriktive vilkår for civilsamfundsorganisationer i Vietnam, er der efterhånden mange af dem. Organisationerne arbejder dog meget individuelt, selvom mange af dem forsøger at adressere nogle af de samme problemer. Målgruppe: to vietnamesiske civilsamfundsnetværk og deres ca. 40 medlemsorganisationer. Offentlige myndigheder på lokalt og nationalt niveau vil blive inddraget, og projektet sigter efter at godt 10.000 etniske minoriteter vil drage fordel af pilotaktiviteterne i de to provinser.
Area: National focus, but pilot activities in the provinces of Cao Bang and Nghe Anh.
Duration and budget: March 2013 to February 2016. The budget is 4,65 million DKK (625.000 euros).

PACODE 2010-2013 – Etniske minoriteter - Forbedre levevilkårene for den etniske gruppe Khmer i Mekong-deltaet.PACODE – Etniske minoriteter - PACODE står for Participatory Community Development in An Giang and Soc Trang provinserne i det sydlige Vietnam. Formålet med programmet er at forbedre levevilkårene for den etniske Khmer-gruppe, som udgør cirka 1,1 million af befolkningen i Mekong-deltaet. Gennem deltagelse i kvindegrupper, får de fattige kvinder adgang til viden, information, kredit og støtte fra andre kvinder. Det hjælper dem til at deltage aktivt i lokaludviklingen og i det økonomiske liv. Målgruppe: Den primære målgruppe er Khmer-befolkningen bosat i de fattige lokalsamfund i Mekong-deltaet, samt de Ngo’er og lokale myndigheder, der arbejder i området. Anden fase af programmet tilgodeser 5.000 medlemmer af kvindegrupper. I alt 25.000 familiemedlemmer forventes at få glæde af projektet.
Område: Fire kommuner i hver af de to provinser An Giang og Soc Trang, som ligger i Mekong-flodens delta i det sydlige Vietnam.
Varighed og budget: Programmets anden fase løber fra juli 2010 til juni 2013. Estimeret budget er 6.735.846 DKK. Projektet finansieres af Danida og CARE Danmark via Danida rammemidler.
CARE fortsætter Pacode alene - Vietnam Ajour 3-2010
Vietnam Ajour 2-2013 CARE Danmark: Alliance mod fattigdom i Mekong-deltaet - En gruppe danske organisationer har de sidste 9 år været med til skabe et bedre liv for Vietnams fattige Khmer-befolkning. Gennem blandt andet mikrolån kan især kvinderne nu nyde godt af den rivende økonomiske udvikling, de ellers ikke var en del af.

ECCODE - Bidrage til fattigdomsbekæmpelse for fattige bjergbønder ved at give dem nye indkomstmuligheder.The Thai Nguyen Women's economic collaboration for development (ECCODE) project is funded by EU and CARE Denmark. The overall objective of project is "To contribute to poverty reduction for the rural population of Thai Nguyen province by ensuring access to economic resources and influence over decisions that affect their lives". The specific objective of project is: "12,000 poor women and men in eight communes in Thai Nguyen province have improved their income and influence on economic decision-making through membership of rural cooperation groups". Afsluttet.

2015-mål 7: Mangrover danner mur mod tyfoner - Langs Vietnams kyst, der hvert år rammes af tyfoner og kraftige storme, er der plantet mangrover, som skærmer mod flodbølgerne og samtidig giver befolkningen forbedret jord og en ekstra indtægt. 


LAOS 

GO-FoGo - Oplysning og dialog om jordrettigheder i Laos - Participation of remote ethnic groups for good forest governance - Projektet har til formål at styrke lokale organisationer, som arbejder med jordrettigheder og skovforvaltning i Laos. Organisationerne bliver rustet til at engagere sig mere i den politiske dialog og får støtte til deres arbejde med at styrke samarbejdet mellem landsbygrupper og myndighederne omkring jordspørgsmål. Målgruppe: Nationale civilsamfundsorganisationer samt lokale grupper i 65 landsbyer, som repræsenterer mere end 24.000 personer fra etniske minoritetsgrupper.
Projektet er rettet mod det nationale niveau. Aktiviteterne under det andet indsatsområde finder sted i otte distrikter: Ngot Ou, Samphan, Sing, Mahasay, Monlapamok, La, Namor, og Dakcheung.
Varighed og budget: 1/4 2014 til 30/9 2016. Budget er på ca. 2,5 mio kr.

NU-PCR - Klimatilpasning for fattige bønder - Northern Uplands – Promoting Climate Resilience. Formålet med NU-PCR projektet er at ruste fattige bønder mod klimakatastrofer, som i stigende grad truer deres livsgrundlag ved at ødelægge deres høst.    Målgruppe: 78.000 mennesker i tre distrikter i den nordligste provins i Laos. Det svarer til omtrent halvdelen af befolkningen i provinsen. Projektet træner og uddanner 7.500 medlemmer af landsbybaserede organisationer og embedsfolk fra relevante offentlige myndigheder. Med afsæt i de landsbybaserede organisationer bliver metoderne udbredt til godt 70.000 bønder gennem forskellige træningsforløb. Område: Samphan, Ngot Ou og Mai distrikterne i Phongsaly provinsen i Laos.
Varighed og budget: September 2013 til august 2017. Samlet budget er cirka 16 millioner kroner, hvoraf EU har støttet med 12 millioner kroner.