Pacode-projektet 2005-2010    

Udviklingsbistand til fattige områder i Mekong deltaet - Alliance-projekt med CARE, OVE og DVF

       
Tre danske og tre vietnamesiske organisationer gik sammen i PACODE projektet for at skabe varige forbedringer af levevilkårene, for især khmer minoriteter i 8 fattige kommuner i provinserne An Giang og Soc Trang i Mekong-deltatet i det sydlige Vietnam.

Artikler, billedserier, video om projektet

Vietnam Ajour 2-2013 CARE Danmark: Alliance mod fattigdom i Mekong-deltaet - En gruppe danske organisationer har de sidste 9 år været med til skabe et bedre liv for Vietnams fattige Khmer-befolkning. Gennem blandt andet mikrolån kan især kvinderne nu nyde godt af den rivende økonomiske udvikling, de ellers ikke var en del af.
2010-2013 fortsætter CARE alene en fase II fokuseret på kvinder og mikrolån

Vietnam - under overfladen (magasin november 2009)
Læs magasinet on-line - PDF 6,3 mb enkelsidet - PDF opslag 5 mb Magasinet handler om Vietnam som rejseland og om bistandsprojekter. Det er en del af oplysningsarbejdet om dansk bistand gennem PACODE-projektet. Projektet støtter fattige mennesker i 8 kommuner i Mekong-deltaet. Artikler og fotos af journalisten Carsten Broder Hansen. Desværre var DVF ikke med i hele processen og i den historiske artikel, er Vietnams uafhængighedserklæring er lagt et år senere end 2. september 1945. Der findes flere end de 15 rejsebureauer, der er nævnt på bagsiden, se alle bureauer

Projektet fandt sted i provinserne An Giang and Soc Trang, Vietnam startede i 2005 og afsluttet i 2010. Projektet var et samarbejde med CARE Danmark, Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) og Dansk Vietnamesisk Forening.
PACODE betyder Participatory Community Development - medvirken i lokalområdets udvikling

Formålet er at forbedre levevilkårene for den fattige befolkning, først og fremmest den etniske gruppe Khmer, som udgør mere end 1 million af befolkningen i Mekong-deltaet. Der arbejdes i fire distrikter i hver af de to provinser An Giang og Soc Trang, som ligger i Mekong-flodens delta i det sydlige Vietnam. - Kort over kommuner som PDF

Programmet støtter aktiviteter, som har til formål at forbedre fattige familiers indkomster, sundhedstilstand, adgang til vand og sanitet, samt fremme et bedre lokalmiljø og mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Det sker i  samarbejde med NGOer og lokale myndigheder, der arbejder i området.

Care stod for etablering af kvindegrupper på landsbyniveau, og etablering af kreditsystem hvor 3000 kvinder modtog mikrolån til indkomstskabende virksomheder. DVF deltager fagligt med sundhedsekspertise med dansk børnelæger og ved anvendelse af public health trænede læger fra Børnehospital nr. 1, med uddannnelse af lokale sundhedsarbejdere. OVEs hovedområder er planlægning og gennemførelse af vand og sanitetsprojekter samt bæredygtige energiprojekter, som fremstilling af trækul.

I Vietnam er den vigtigste partner Womens Union, som er en vidtforgrenet, landsdækkende organisation med reference til det kommunistiske parti, og som organiserer en stor del af Vietnams kvinder. Desuden samarbejdes med Enerteam og Childrens Hospital No 1 Ho Chi Minh City.
Estimeret udget for hele perioden: 18,9 mio. DKK. Projektet finansieres af Danida.

PACODE-projektets administration varetages af CARE Danmark.
CARE Danmark: Christian Kruse
OVE - Organisationen for Vedvarende Energi (OVE): Finn Tobiesen.
Dansk Vietnamesisk Forening (DVF): Ole Riis

Artikler, billedserier, video mv. om projektet

DVF årsrapporter om PACODE-projektet 2004-2010