Bistandsdebat

Globalnyt.dk

Glabalnyt.dk (tidligere U-landsnyt) er til for at tilbyde globalt-interesserede danskere et site på nettet med aktualitets-baseret stof om Den 3. Verden, herunder især dansk og global bistand.

Danske bistandsorganisationer (NGOer) der arbejder i Vietnam

CISU - Civilsamfund i Udvikling (Tidligere projektrådgivningen)

  • CISU (for mindre bistands NGOer)

Dansk Forum for Mikrofinans

Bistandsdebat

  • Vietnam og ulandshjælp  på et møde den 20. april 2006 talte Knud Vilby om dansk ulandshjælp, ud fra sin studierejse i Vietnam med CARE Danmark i efteråret 2005 - VietNam Ajour nr. 2/2006 
  • Folkelig forankring Af Ole Riis, Vietnam ajour 4/2003
  • Folkeligt ulandsarbejde, Projektrådgivningen udtalelse efter årsmøde i Projektrådgivningen i maj 2002.
  • Hvor er civilsamfundet  Indtryk fra paneldebatten om "Udviklingsbistand til Vietnam" på Dansk Vietnamesisk Forenings kulturdag "En dag i Vietnam" den 2. Februar 2002. Nye vilkår for NGO-bistanden til Vietnam, kræver dialog med Danida. Rolf Hernø, programmedarbejder for Vietnam i CARE Danmark