Danske NGO bistandsorganisationer
der arbejder i Vietnam

Ngo (non-governmental organization, dansk "ikke-statslig organisation") er en engelsk betegnelse for organisationer, som ikke styres af staten, for eksempel velgørenheds-, menneskerettigheds- og miljøorganisationer.

CISU Civilsamfund i Udvikling (Tidligere projektrådgivningen). Hovedparten af NGO projekter i Vietnam er fra Civilsamfundspuljen, der adminstreres af CISU. Vælg "Oversigt over bevillinger", så "Medlemsorganisationer", så menupunkt. I land vælge "Vietnam" så får du en lang række bevilninger, med de igangværende først.
Konsulent Johannes Nordentoft besøgte Vietnam i august 2011, læs hans BLOG

Dansk Vietnamesisk Forening (DVF) - www.davifo.dk
Venskabsforening har som formål er at befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam og fremme venskabet mellem danskere og vietnamesere. Foreningen har som opgave at organisere udviklingsbistand, fremme bilateral turisme og kulturudveksling samt at udgive bladet ”VietNam Ajour” og arrangere offentlige møder om Vietnam.

Projekt Sexual education Thai Nguyen University som starter 1/3 2018
Projekt Gadebørns rettigheder i Ho Chi Minh City 2014-17  
Landsindsamlingen "Hospitalsudstyr til Vietnam" - løbende
Shelterindsamlingen - Hjælp socialt udsatte børn i Vietnam - løbende

Bistandsprojekt Shelter-projekt for piger Projektrådgivningen 2009-13
Bistand i sundhedssektoren: Projekt Børneoverlevelse DANIDA 2009-12
2005-10 PACODE-projekt for primært khmer-minoritet i samarbejde med CARE, OVE og DVF DANIDA

ADDA - Agricultural Development Denmark Asia
www.adda.dk - ADDA er en dansk NGO, der arbejder med landbrugsudvikling i Vietnam, Cambodia og Tanzania. I Vietnam ADDA har pt. 3 projekter støttet af CISU/DANIDA.
Projektere omfatter bl.a. træning af fattige bønder i markskoler, etablering af små landsbrugskooperativer, community development samt juridisk bistand til landbefolkningen. Projekterne implementeres af de lokale samarbejdspartnere.

2014-17 Climate Change and Ethnic Minorities In Northern Vietnam
2015-18 Legal Assistance to Contract Farming
2016-19 Strenghtening the Framework for Production and Marketing of Organic Agricultural Products in Northern Vietnam

Artikler: Nyt projekt om økologisk produktion af landbrugsvarer i Vietnam - PDF  
Udvikling af produktions- og marketingsstruktur for økologisk jordbrug,
Vietnam 2004-2012

Tidliger projekter
2013-15 FIGNAHB:
Styrkelse af bondegrupper blandt etniske minoritetsgrupper i provinserne Nghe An og Hoa Binh (FIGNAHB)
2010-14 Song Da II: Udvikling af etniske minoriteters lokalsamfund fase II (Song Da projektet)
2011-14 Legal Aid: Juridisk bistand til landbefolkningen, fase II (Legal Aid)
More Trees 2010-14 i samarbejde med Skovdyrkerne (DFE Danish Forestry Extension)
MERE OM ADDA

Danish Forestry Extension (DFE) - www.skovdyrkerne.dk
The project is implemented by the Danish NGOs Danish Forestry Extension (DFE) and Agricultural Development Denmark Asia (ADDA) and with Hoa Binh and Ha Tinh Province Farmers Unions and the North Vietnam College of Agriculture and Rural Development as local partners. 
Projekt periode 2010-14 - MERE om SKOVDYRKERNE
More Trees phase 2 - Bevilliget beløb kr. 4.115.285
Projekt start 01-05-2014 - slut 31-07-2017
Overordnet mål: Bidrag til udvikling af nationale strategier og politikker til fremme af dannelsen af skovdyrkerforeninger med henblik på forbedring af livsvilkårene for landbofamilier

Dansk Handicap Forbund
- et liv med 
lige muligheder

 
Organisation: Dansk Handikap Forbund og Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) 
Periode: April 2014 - december 2016 - Beløb: 2.534.151 kr. 
Dette projekt er et fælles Dansk Handikap Forbund og Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede projekt, hvor Dansk Handikap Forbund har det formelle ansvar. Projektet er en selvstændig fortsættelse af tidligere projekter, som Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede har haft, i Vietnam med CISU finansiering. Formålet med projektet er at øge den organisatoriske kapacitet hos 4 provins baserede, uafhængige organisationer for mennesker med handicap (DP-Hanoi, DP-Nam Dinh, DP-Ha Namh and DP-Ninh Din), samt en national paraplystruktur, VFD.
Projektet har også til formål at øge organisationernes evne til at udøve rettighedsarbejde, men der forventes ikke store konkrete resultater inden for dette. Projektet vil have flere komponenter bla.:  organisationernes egne komponenter, flexibel fund, fælles aktiviteter, herunder fælles træning, og projektet bygger i høj grad på en kombination af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede´s erfaringer fra Vietnam og Dansk Handikap Forbund´s erfaringer fra Latin Amerika. Den grundlæggende strategiske ramme er udviklings trekanten. Projektet vil løbe over 33 måneder og tilgodese mere end 1.500 mennesker med handicap.

Tidligere PTU projekt 2012-14

CARE Danmark - www.care.dk

Har arbejdet i Vietnam siden 1992 med fokus på fattigdomsbekæmpelse især blandt etniske minoriteter i Vietnams landdistrikter. Arbejder også i Laos.
5-6 projekter i Vietnam - HER ARBEJDER CARE I VIETNAM

PACODE Alliance projekt 2005-10

WWF - Verdensnaturfonden - www.wwf.dk
WWF’s mission er at sikre en klode, hvor naturen trives, og hvor dyr og mennesker kan leve side om side. Kun ved en fælles indsats og en omstilling af den måde, vi bruger naturen på i dag, kan vi skabe en levende verden med frodige skove, levende oceaner og fascinerende dyr.

30/5 2016 Verdens Bedste Nyheder: MUSLINGER GIVER KVINDER I VIETNAM MUSKLER 
- I Ben Tre provinsen det sydlige Vietnam er et muslingefiskeri gået foran med en bæredygtig forretning, der både beskytter miljøet og giver kvinder en stærkere stemme i samfundet. Et WWF projekt.

NGO Fontana - www.ngofontana.org
The mission of Fontana is to promote the prevention and reduction of harm related to Chemical Dependency through advocacy, networking, collaboration and by treating people for their dependency problems, in order to limit the negative effects of substance abuse known to be a major cause of premature death, interpersonal violence and disability throughout the world.
24/6 2016 ScandAsia: Danish NGO Fontana leading drug abuse project in Vietnam - The Danish related NGO Fontana and the Research Center for Management and Sustainable Development (MSD) in Vietnam in collaboration with the Psychiatric Hospital of Khanh Hoa in Nha Trang held on May 24th 2016 an event where the focus was on the Khanh Hoa province in Vietnam.

The Binh Minh Project: NGO Fontana has since the spring of 2004 been cooperating with the Binh Minh treatment centre of chemical dependency located in Ho Chi Minh City (former Saigon) in the South of Vietnam.
“Break the Circle” - A Children Rehabilitation Program for Sexually Abused and/or Drugs Abusing Street Children 2014-17 4,9 mill. Dkr.
Binh Minh projektet foregår i udkanten af Ho Chi Minh City (HCMC), og har som formål at opgradere Binh Minh behandlingscenteret til et moderne center, der tilbyder en god og effektiv misbrugsbehandling i nogle ordentlige fysiske omgivelser. 2005-06
Artikler er publiceret af SCANDASIA  - Artikel i Udvikling nr. 6 2010

Danish Deming Group - Quang Nam province
DDG was officially registered in Vietnam in 2012 and is currently the only demining INGO operating in Quang Nam. DDG started Humanitarian Mine Action (HMA) activities in Quang Nam province in January 2013 with a MRE project in one of the most affected district of Duy Xuyen. The project’s direct beneficiaries were local school children, teachers, and communities in the target district. A total of 38,831 individuals received MRE training, including 1,004 school teachers, 16,502 school students, 21,289 community residents, and 36 members of the My Son UNESCO World Heritage Site management board.
Where we work: Vietnam

SOS Children's Villages - Hjemmeside om Vietnam
I Vietnam er der 13 SOS Børnebyer, 10 SOS Ungdom Faciliteter, 11 SOS Hermann Gmeiner Skoler, 12 SOS børnehaver, 2 SOS Vocational Training Centre, 5 SOS Social Centre (Familie Styrkelse programmer) og et SOS Medical Centre. I alt har SOS Børnebyer aktiviteter 14 steder i Vietnam. - Hjemmeside for SOS Children's Villages Vietnam        
I Danmark samles der ind til landsbyen i Ca Mau bl.a. ved Anh Lê fra restaurant LêLê. Kogebogen ”LêLês gadekøkken”: beløbet for hver bog der bliver solgt, går ubeskåret til SOS Børnebyernes arbejde med sårbare og forældreløse børn i børnebyen Ca Mau i Vietnam.
Organisationen for Vedvarende Energi (VE) 
www.ve.dk (tidligere OVE) støtter planlægning og administration af miljø og energi i fattige byområder i Vietnam.
Separering af affald og håndtering af organisk affald i samarbejde med KomTek Miljø Vietnam
Projekter i Vietnam
Ha Nam – fra landbrug til by - Projektet er afsluttet i 2013
Et grønnere Hanoi - Projektet er afsluttet i 2013
De fattige i Mekong-deltaet - PACODE 1 2005-10

Eastern Charity - Hjælper børn i Vietnam
Man kan støtte tre projekter: 1) Børnehjemmet Chua Buu Tri, for børn i alderen 0-12 år. 2) Pigehjemmet Little Rose Warm Shelter for udsatte piger i alderen 12-18 år. 3) Green Bamboo Warm Shelter for hjemløse gadedrenge i alderen 12-18 år. 

Sharing International - www.sharing-international.org
- Oluf Borchs Vej 43, 9000 Aalborg
Fire projekter i/for Vietnam
Asiatisk Kulturfestival i Karolinelund Aalborg den 21.-23. juni 2013.
Mange boder, også vietnamesisk gadekøkkenMellemfolkeligt Samvirke - MS/Action Aid - www.ms.dk
(Danish Association for International Co-operation)
3-month work in Vietnam for young people with Global Contact, Global volontør
Program Global Volontør Ung i Vietnam    
Artikel om ophold i Vietnam som ung volontør

Landbrug

KU-Life - Det Biovidenskabelige Fakultet
Professor Anders Dalsgaard, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi/Faggruppen for Mikrobiologi
15/2 2009 Dansk veterinærtidsskrift: Dansk dyrlæge i Vietnam / Anders Dalsgaard, interview med Louise Ladefoged Poulsen - forkortet udgave i Vietnam ajour 3-2009

HIV/AIDS

Anders Dahl, Anthropologist, independent HIV/AIDS consultant
www.andersdahl.dk - UNAIDS Viet Nam 
Monthly News on Reproductive Health and HIV/AIDS from Vietnam
 World Diabetes FoundationVietnam
 

SAMARBEJDSPARTNERE

Stairway Foundation - www.stairwaydanmark.dk
Childrens Righs, Against Abuse of Children in Philippines
Samarbejdspartner for DVF Shelterprojektet
ENG: www.stairwayfoundation.org
 

AFSLUTTEDE PROJEKTER

Landsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede (PTU) - 2004-2014 - www.ptu.dk
PTU har været aktiv i Vietnam siden 2004 og har i samarbejde med selvhjælpsgruppen "Bright Future for the Disabled” opbygget en paraplyorganisation for de forskellige grupper af handicappede i hovedstadsområdet Hanoi. DANIDA projekt
Promoting the implementation of disability laws and policies: DP Hanoi capacity building and advocacy project 2012-14 
Foreningen Sex og Samfund (Sex and society) - Afsluttet 2009
www.sexogsamfund.dk
Danida project with Centre for Gender, Family and Environment in Development (CGFED) in 4 provinces. Projektet fokuserer på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.
Projekt: Seksualundervisning i Vietnam - 2009-12 8,5 mill. Dkr.
Otte års seksualundervisning i Vietnam VietNam Ajour 3-2011
Artikel: Sex i Vietnam: Viden og ord i stedet for dyd    

Landsforeningen Evnesvages Vel - LEV (Mentaly handicapped) - 2010-13
 www.lev.dk - Projektrådgivningen LEV - Landsforeningen

Parents for change and strengthening of the association of parents of children with learning disabilities in Vietnam Projekt 2010-2013

Danmarks Biavlerforening - www.biavl.dk Afsluttet 2009-2012
Udvikling af biavl med Apis cerana hos etniske minoritetsgrupper i Vietnam Projektrådgivningen 2009-2012
Tandsundhed uden grænser - Har lavet projeketer i Vietnam - Nu aktive i Cambodja

De Blå Huse

24 hængebroer, 5 skoler og 4 daghjem 1996-2009 - Ikke aktiv mere
Kurt Lender Jensen og hans vietnamesiske kone Sang har bygget 4 dagskoler for handicappede børn og Agent Orange ofre. De har også tidligere ved at bygge 24 hængebroer for midler doneret af den danske ambassade i Hanoi samt 5 skoler - Læs hele hístorien