Cat Tien National Park

Cat Tien is about 3 hours by road from Ho Chi Minh City

WWF 1/3 2012: Økoturismen slår rødder i Vietnams regnskov
WWF: Grønne gæster i regnskoven - VietNam Ajour 1-2010

Udvikling af Cat Tien Nationalpark - Nyhed fra VietNam Ajour 2-2009 
Where to stay

Cat Tien National Park Conserving Viet Nams natural heritage
Cat Tien National Park - Wikipedia, the free encyclopedia

Cat Tien National Park is estimated as the reserve of natural resources in Vietnam. In 2001 Cat Tien National Park has been listed by UNESCO as the 411th biosphere reserve zone in the world Cat Tien National Park consists of two adjacent segments, separated by agricultural land:
- Cat Loc is in the north and
- Nam Cat Tien - which contains the Park HQ and is most often visited
The Park is located in the three provinces of Dong Nai, Lam Dong and Binh Phuoc and located approximately 150km north-east of Ho Chi Minh City.
Cat Tien National Park is a treasure trove of biodiversity. Here in the tropical forests of southern Vietnam live some of the worlds most endangered species. The park, one of the largest in the country, was established in recognition of Cat Tiens unique wildlife and the importance of protecting it. Enjoy the feelings of watching wild animals drinking and hearing the calls of rhinocerous, and dreers, wild pigs, rabbits, porcupines, and many more. 

  Cat Tien National Park
2 min. 56 sek.
www.youtube.com
  Cat Tien National Park - Nam Cat Tien Forest ...
2 min. 40 sek.
www.youtube.com

Distance from Ho Chi Minh city: 160 km - You can reach Cat Tien forest south by motorbike or by bus

Cat Tien is about 3 hours by road from Ho Chi Minh City. The site is situated off National Highway 20 between Ho Chi Minh City and Da Lat. The turning to the park is at Milestone No.174 in Tan Phu town, and is signposted "Cat Tien National Park 24 km". Buses between Ho Chi Minh City and Da Lat, organised by Kim Café, can stop at Tan Phu.

Where to stay

Vietnam Rejser: Cat Tien National Park
Det beskyttede naturområde er i sit hele, størrer end Bornholm og parken tilbyder flere forskellige trekkingruter og en sammenlagt 30 km lang grus/beton belagt vej - perfekt til at udforske naturen på cykel på egen hånd. NB: Vi er ved at indhente priser på ture til Cat Tien National Park, skriv til os hvis du vil vide mere.

Vietnam Adventure Travel: Cat Tien National Park Tour - 2 dage med overnatning

Accommodation: A range of visitor accommodation is available at the park headquarters, and it is also possible to stay at Bau Sau, ranger station in the heart of the park. An entrance fee is charged and English-speaking guides are available.

By Motorbike: According to National Highway 1A bootlace fork (the road this 67km long). Then, turn left off Highway 20 (road to Dalat) approximately 58km to the fork or depict as 125 km (125 km familiar name is known from the ancient trees on the column number, the actual is 58 km). From this junction you continue to turn left and go 24km further to the National Park Cat Tien (on the table this guide along with roads). 

Note: the road to ask you to specify Places National Park because of Cat Tien in Lam Dong province has places named Cat Tien, very vulnerable to confusion.

By Bus: The Mien Dong Bus station: only one bus to Cat Tien National Park from HCMC (Mien Dong Bus Station). You can contact with Kim Hoan bus to bay tickets. Dep: 7.30 AM and 1PM Price: 30.000dong - 40.000dong/ticket - The advantage of the car will run straight to the national parks.
Contact:
Mien Dong Bus: 292 Dinh Bo Linh, P.26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh
Phone: (08) 3899 4056; (08) 3898 4441; (08) 3898 4442; (08) 3898 4893

Udvikling af Cat Tien Nationalpark

VietNam Ajour 2-2009

Cat Tien Nationalpark har sammen VerdensNaturfondens (WWF Danmark) igangsat et dansk-vietnamesisk projekt på 500.000 USD (2,85mio. Dkr.) til udvikling af økoturisme. Projektetsoverordnede  formål er at støtte en udvikling, så økoturisme i og omkring beskyttede  naturområder direkte medvirker til at forbedre levevilkårene for folk i landsbyer nær parken og bidrager til beskyttelse af naturen. Endvidere til højnelse af parkens turistservice og inddrage lokalbefolkningen i økoturismen og i bevaringsarbejdet. Parkenshovedindgang ligger kun 160 km fra Ho Chi Minh byen ad hovedvej 20 mod Dalat.

Cat Tien Nationalparken fokuserer i stigende grad på økoturisme, men er også involveret i en række tiltag, der fokuserer på bevarelse af dyrearter m.m. Cat Tien parken er i gang med flere økologiske projekter. Et af dem, som er startet af det Franske Udvikling Agentur (AFD), går på at sikre vilde bøflers overlevelse. Et andet projekt er UK’s Monkey World-Ape til beskyttelse af primater. Cat Tien Nationalparken er udpeget som UNESCO Man and Biosphere Reserve i 2001 og har siden søgt omstatus som World Heritage Site. 8 milliarder VND blev for flere år siden bevilliget fra statsbudgettet og fra Nederlandene, og siden blev 72 etniske Ma og Stieng etniske familier flyttet fra parkens kernezone ud til bufferzonen.

Familierne er blevet oplært i dyrkningsmetoder og afgrøder, der er nødvendige for at opretholde livet i de nye områder, så de ikke længere er afhængige af at udnytte skovens naturressourcer Takket være disse aktiviteter er den lokale befolkning på 170.000 mennesker – hovedsagelig Ma, Stieng, Nûng og Dao – blevet mere bevidste om vigtigheden af at beskytte og bevare skoven, og dehar omlagt deres landbrugskultur til større bæredygtighed.

Kernezonen i Cat Tien Nationalparken er på 71.000 hektar. Totalt er Cat Tien parken en 727.000 ha.stor beskyttet nationalskov, inklusive 251.000 ha. bufferzone og 403.000 ha. overgangszone , der er spredt over de sydlige Dong Nai og Binh Phuoc-provinserne og de centrale højlandsprovinserDak Nong og Lam Dong.

På projekt-sprog opsummeret således: ”Projektet vil bidrage til at skabe bæredygtig økoturisme-udvikling i og omkring nationalparker i Vietnam. Projektet vil kapacitetsopbygge de centrale aktører (landsbybefolkninger, private turismevirksomheder, myndigheder, nationalpark-administrationer) så de bliver i stand til at arbejde med reel økoturisme til gavn for lokalbefolkning og beskyttelse af nationalparker.
Projektet vil støtte en participatorisk planlægningsproces, hvor Cat Tien Nationalparken og myndighederne i bufferzonen integrerer økoturisme i deres planlægning. Økoturisme vil blive fremmet i landsbyerne (oplysning om økoturisme og miljøbevidstgørelse) og der støttes op om små økoturisme-virksomheder i landsbyerne (træning, produktudvikling, markedsføring m.m.).
Organisationsudviklingen og fortalervirksomheds-indsatser vil finde sted på både lokalt og nationalt plan. På nationalt plan vil WWF blive organisatorisk styrket som civilsamfundsaktør og få bedre fortalervirksomhedsredskaber til at påvirke udviklingen af en national økoturisme strategi og diverse guidelines, især hvad angår privat økoturisme-investeringer i nationalparker.”
Scandasia10-03-2009 + WWF Verdensnaturfonden Danmark

Grønne gæster i regnskoven - Vietnam Ajour 1-2010 PDF
Udvikling af Cat Tien Nationalpark  - nyhed på dansk fra VietNam Ajour 2-2009
Where to stay