Vietnam og ulandshjælp 2006

Flere links nedenfor

Knud Vilby talte på et møde den 20. april 2006 om dansk ulandshjælp, ud fra sin studierejse i Vietnam med CARE Danmark i efteråret 2005.  -  af Wilfred Gluud, VietNam Ajour nr. 2/2006 

Det var et vellykket debatmøde for de 24 fremmødte i Kulturhuset, Kapelvej 44 på Nørrebro i København. Knud Vilby fortalte om sit besøg i PACODE projektet, der hjælper fattige og marginaliserede sydvietnamesiske khmerer, der er sakket agterud på trods af Vietnams økonomiske vækst. En gruppe drenge, der kl. 10 om morgenen solgte lodsedler i stedet for at gå i skole symboliserede forældrenes økonomiske afmagt. Skolegangen er gratis, men der skal købes kladdehæfter, skriveredskaber og skoleuniformer.
   Vilby besøgte projektområderne i provinserne An Giang og Soc Trang og fandt, at områderne er berettigede til dansk bistandshjælp efter fattigdomskriteriet. PACODE-projektets formål er at forbedre den basale økonomi og sundhed i nogle distrikter beboet af khmer minoriteten, som udgør cirka 1,5 millioner af befolkningen i Mekong-deltaet. Programmet hvori DVF deltager, støtter mikrokredit for fattige kvinder, forbedret sundhed, adgang til vand og sanitet, samt medvirken fra OVE til fremme af et bedre lokalmiljø og mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Der lægges meget vægt på at befolkningen selv deltager aktivt i at forbedre sine levevilkår.
   Knud Vilbys mener at hvis Vietnams økonomiske vækst fortsætter, kan landet ikke fortsat modtage 430 millioner kr årligt. Derfor må man forvente at om 4 år begynder Danida at nedtrappe bistanden, men det behøver ikke at betyde færre NGO-projekter rettet mod de fattigste grupper.  Analyser af Vietnams økonomi sammenlignet med andre ulande viser at et "mix" af statslig styring og markedsøkonomi giver den høje vækst. Den vietnamesiske regeringsstyrede markedsøkonomi sikrer også en bedre omfordeling af goderne i befolkningen. Bistand udefra har suppleret den intern proces, men udviklingen er dog først og fremmest selvskabt. Vietnams regering har været god til at sikre nødvendige infrastrukturelle ting som f.eks. tilstrækkelig gødning, transport af landbrugsvarer og tekniske uddannelser. Samtidig påpegede Vilby, at denne styrede markedsøkonomi kan modvirke en endnu større social polarisering af samfundet, der som regel er følgen af en "ren" markedsøkonomi. Vilby viste med en graf, hvordan den "rene" markedsøkonomi altid vil skabe flere helt rige og flere fattige.
   Det fremgik af debatten at mange af deltagerne var beskæftiget med bistandshjælp, enten professionelt eller i foreningsarbejde. Således var Christian Kruse fra CARE og Bent Hindrup Andersen blandt debattørerne. Sidstnævnte, der har arbejdet med økologiske grise på friland, mente det var en dårlig ide at Danida i Hanoi-området udvikler industrielle svinestalde efter dansk forbillede med den danske svinerace. Det vietnamesiske hængebugsvin kan bruges til at producere godt økologisk kød. Derfor ville det være bedre at hjælpe minoritetsgrupper, der er vant til at have hængebugsvin, med at oprette økologiske svinefarme på friland. Tidligere statsminister Anker Jørgensen var også blandt tilhørerne.
   Knud Vilby advarede på mødet mod en for stærk kobling i ngo-samarbejde med private selskaber, som har andre formål for deres virke i ulandene, først og fremmest at tjene penge og skabe overskud. I modsætning hertil skal NGO'erne ikke "tjene" på deres arbejde, og er mere personligt engagerede.
   Hvis man ikke deltog i mødet, kan man læse Knud Vilbys artikel "... men tusinder af fattige har aldrig gået i skole" (PDF), i  VietNam Ajour nr. 1/2006 eller på hjemmesiden, hvor der er der lavet denne side med debat om ulandshjælp.

Knud Vilby

Knud Vilby har i mere end 35 år beskæftiget sig med de politiske, sociale og menneskelige forhold på det afrikanske kontinent. I september 2005 udgav han bogen "Uafhængig? - afrikanske udfordringer" - der indeholder beretninger fra Tanzania, en andengenerations-nation i en globaliseret verden.  Der er også sammenligning mellem udviklingen i Vietnam og Tanzania.
Han har desuden arbejdet på Danmarks Radio, været chefredaktør på Information, formand for Den Danske Unesco Nationalkommission, Mellemfolkeligt Samvirke samt for Dansk Forfatterforening. Han er forfatter til en lang række bøger om udenrigspolitiske og udviklingsmæssige forhold med særlig vægt på den afrikanske situation. Han har været leder af udviklingsprojekt i Etiopien, international observatør bl.a. i Sydafrika og co-producer på dokumentarfilm fra Afrika.
Hans forrige bog fra 2002 "Kampen mod de fattige" (158 sider) er en opsummering af fronterne mellem de rige og de fattige. En kort og klar fremstilling af en række fronter. Bogen anbefales varmt til alle, der interesserer sig for ulande og/eller den globale udvikling.


LINKS:

  • NGO træf 2006 VEJLE - 18.-19. MARTS 2006 228 deltagere fra lidt over 80 NGO'er, fra Folketinget, Udenrigsministeriet, Danidas styrelse samt en række konsulentvirksomheder, dannede NGO Træf 2006 en enestående ramme for bred og åben dialog, udveksling og debat, om støtte til civilsamfundsudvikling i Syd. Bag NGO Træf 2006 står NGO Kontaktudvalget med finansiering fra Danida.
  • Læs Knud Vilbys artikel fra VietNam ajour 1/2005: " ... men tusinder af fattige har aldrig gået i skole" (PDF 1mb)

  • Brian Van Arkadie and Do Duc Dinh : Economic Reform in Tanzania and Vietnam: A Comparative Commentary (44 sider, April 2004) - PDF 127 kb