ARI-projektet 1991-97

I 1989 begyndte en ny epoke i samarbejdet med Børnehospital nr.1. Landsindsamlingen havde formået at få flere danske børnelæger og andre specialister interesseret i vores arbejde. Det førte til samarbejde om et 3-årigt uddannelses- og forskningsprojekt om akutte luftvejsinfektioner (ARI) på Børnehospital nr. 1 og i provinsen, finansieret af Danida med 1,6 mio. kr. i perioden 1991-94. Samarbejdet forløb glat og projektet skred frem efter planen. Samtidig kunne dødeligheden ved alvorlige lungebetændelser nedbringes med ca. 40 procent. Det var derfor naturligt at forlænge og udvide ARI-samarbejdet i perioden 1994-97, nu med et budget på 5,1 mio. kr.

Indsamlingens historie og udviklingsprojekterne blev beskrevet i en 8 siders artikel fra 1997 Børnesundhedsprojekt via Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh byen (side 1-5), side 6-8 af Jørgen Prag og Wilfred Gluud, VietNam Ajour 2/1997, 8 sider PDF