ShelterIndsamlingen 2007-2015

Send donation til Reg. nr. 2290 - konto 6448 4356 85

Retur til ShelterIndsamlingen

2015

Here is the financial summary for the first 9 month of 2015. 

We have been supporting LRWS with DKK 80.000. We have received approximately DKK 20.000. We still have DKK 127.000 on our account, this should be enough for the support for 2016 for LRWS, taking into account that they do fundraising themselves, also to sum up to the budget of approximately DKK 240.000 annually. We also want to be able to make a more firm support agreement also with Green Bamboo Warm Shelter, but at the moment this is not possible because all the money that we fund raise goes to LRWS.
We really need your help right now. Please support our work so we can maintain and expand our support and help to these children homes.

Danish residents: please donate at least DKK 200. You will receive tax deduction for that amount, when you send us you social security No. (personnummer). We need to have additional 80 Danish residents donating ar least DKK 200 before January 1st 2016 in order to uphold our tax deduction status.

Our Danish account number is: reg. nr. 2290 - kto. nr. 6448 4356 85

If all our followers could donate DKK 200 (approximately USD 30). We could have DKK 100.000. And if you could share with friends and colleagues - please? That would be wonderful. Any amount is highly appreciated as are a sign up for a monthly donations.


Ole Riis 22. marts 2015: Årsrapport for Shelterindsamling

I første halvår af 2015 er der overført i alt kr. 125.000. LRWS personalet har været gode til selv at fundraise, så de har skaffet resten af pengene selv, til drift.

Shelterindsamlingen årsrapport 2014

Aflagt på generalforsamlingen 23. marts 2015, Ole Riis, formand
Vi har ca. 500 følgere på Facebook, har ca. kr. 190.000 på kontoen og har indsamlet næsten kr. 47.000 i 2014 i Danmark. Derudover har (møbelfirmaet) Scancom doneret USD 1.000 og andre lokale donorer har givet penge i Vietnam.
Indsamlingens volumen er alt for lidt og indsamlingen skal have flere personlige ressourcer tilført så vi kan gøre noget ved det. Frederikke Lindholm og jeg kan ikke i længden drive det alene, og det er min plan at få aktiveret alle de frivillige som igennem tiden har været i kontakt med enten Little Rose Warm Shelter (LRWS) eller Green Bamboo Warm Shelter (GBWS), herunder også en del udenlandske frivillige i Vietnam og over hele verden til at komme et skridt videre. På den måde vil vi få en mere international profil og vi vil måske også brande os en lille smule med eget brand.
I 2014 har vi også manglet at tage os af helt basale ting som foldere og hjemmeside og artikler til blad og hjemmeside. Og vi mangler at tage initiativ til helt basale fundraising aktiviteter. Ole er alt for presset med andre gøremål pt. Vi har tidligere på året 2014 tænkt at starte denne strategi, men p.g.a. for meget almindeligt arbejde er det stadig ikke blevet til noget. Det skal lykkes at booste indsamlingen i 2015, eller skal man overveje at lukke den, for så kan den ikke opfylde sit primære formål: at sikre Little Rose Warm Shelters drift.
Der er ikke afholdt møder og dem der reelt er aktive i gruppen lige nu er, Frederikke Lindholm, Ole Westergaard. og Ole Riis. Loan Tran har tilkendegivet at hun vil være med, og det er faktisk rigtig godt timet, fordi Frederikke er nødt til at trække sig lidt (ikke helt) da hun er ved at starte virksomhed op i Da Nang og flytter dertil. Det er godt at have et gruppemedlem i HCMC.
Vietnameserne er gode til at indsamle, takket være de kontakter vi har været med til at formidle og takket være den kapacitetsopbygning de har fået på området. De laver også stadig de træningsaktiviteter de skal. Det har betydet at vi i 2014 kun har skullet sende kr. 50.000 til Vietnam som oprindelig antaget. De eneste andre udgifter vi har haft er kr. 1.406,25 til den lovpligtige oplysning om vores regnskab.
I 2015 vil vi i Shelterindsamlingen desuden prøve at udarbejde et nyt CISU udviklingsprojekt der skal sikre en stor spredning af det forebyggelsesmateriale vi har lavet i de tidligere CISU projekter. Ansøgning tænkes indsendt i juli. Men det afhænger af ressourcer.
Konkluderende kan vi sige, at med det nuværende indestående på kontoen, kan vi garantere driften af LRWS også i 2015. Det har vi skriftligt aftalt at gøre. 
Fradrag i DVF regi er sikret for 2015 takket være en ekstra indsats i september til november 2014. 
Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.
Revideret regnskab PDF godkendt
Udvalg Shelterindsamling: genvalgt Ole Riis, Frederikke Lindholm, Loan Tran, Van-Khanh Dand samt kasserer Ole Westergaard. Ingeborg Rasmussen udtrådte pga. alder og nyvalgt Katrine Mathiesen.


Wilfred Gluud sammen med pigerne
der bor på Little Rose Warm Shelter i marts 2015.

Ny fotoserie foråret 2015 af Wilfred Gluud

Artikel fra 2015 om Green Bamboo Shelter
af volontør Terkel Christiansen

PS: Når du er i Ho Chi Minh City
så besøg 
Green Bamboo Warm Shelter Restaurant
- så støtter du en god sag og maden er fantastisk god!
- Kom 11.30 på hverdage (ellers kan der være udsolgt)Green Bamboo Shelter sælger nu frokoster ud af huset. Her er chefkokken sammen med 2 udenlandske volontører.

2014

28/7 Thanh Nien: Perpetrators of child sexual abuse go unpunished in southern Vietnam 
28/6 Thanh Nien: Vietnamese parents poorly informed about pedophilia    
13/6/7 Thanh Nien: Child sexual abuse gets increasingly complicated in Vietnam: experts

Generalforsamling 23. marts 2014 
Årsberetning Shelterprojekt/indsamling 2013 - Ole Riis 23. marts 2014 - PDF  
Regnskab 2013 Shelterindsamling - PDF - Bidrag 2013: 63.406 Dkr. 
Indsamlingsudvalg: formand lærer Ole Riis, lærer Vân-Khanh Dang, kasserer Ole Westergaard, Ingeborg Rasmussen;  Frederikke Lindholm samt Loan Tran.

2013

1/12 Thanh Nien: Abandoned kids feed from ground in southern Vietnam
14/11 Toui Tre: Child street vendors are victims of sexual abuse in Vietnam
09/10 2013 Thanh Nien: Vietnam study finds street kids abused sexually, using drugs, urges help

Åbent hus på Little Rose Warm Shelter
tirsdag 19/11 2013 i HCMC

Dear friends in HCMC, (Invitation in English PDF)The Little Rose Warm Shelter and The Shelter Collection (DK) invited to an interesting afternoon where we talked about our rehabilitation program for disadvantaged girl children. The two organizations have cooperated through 9 years and established a center with high pedagogic standards and knowledge within state of the art Child Sexual Abuse Prevention and Social & Emotional Learning (non violent behavior).

There was demonstrations of the Social & Emotional Learning, creative activities, the educational Child Sexual Abuse Prevention films etc., and you were able to talk to the staff and the volunteers.

Fra losseplads til pigehjem

En af de nye piger som er kommet til at bo Little Rose Warm Shelter, voksede op med at samle skrald på en losseplads, hvor hun boede med sine forældre og ældre søskende. Familien ønskede et bedre liv for hende og kontaktede Little Rose Warm Shelter.
Personalet tog dette billeder af hendes daglige liv, da de kom for at hente hende. Nu bor hun på Little Rose Warm Shelter og går i skolen. Når hun bliver spurgt om sine fremtidsplaner, siger hun at hun ønsker at være en lærer, så hun kan undervise de fattige.
Klik for stort foto.

4/4 2013 Thanh Nien: Families worsen child sex abuse by protecting perpetrators

This 13-year-old girl from Kien Giang Province, identified only as M., who has been taken away from her home and placed in a shelter in Ho Chi Minh City after being raped by her father. Child sex abuse, including incestuous, is increasingly being reported in Vietnam.

Drive to uphold the reputations of men and fathers takes precedence over protection of children from lustful relatives.

ShelterIndsamlingen - Årsrapport 17.marts 2013

Ole Riis på Generalforsamligen - Årsrapport 2012: Shelterindsamlingen er primært et redskab til at sikre den økonomiske bæredygtighed for Little Rose Warm Shelter (LRWS) efter at Danidastøtten er udfaset ved slutningen af 2013. Indsamlingen støtter dog også andre støtteværdige projekter.
Shelterindsamlingen har fået tilknyttet Flemming Johannesen og Thomas Jakobsen der begge er erhhversdrivende i HCMC som ambassadører. Derudover har vi tilnyttet Frederikke Lindholm som country manager. Dette har givet indsamlingsgruppen en del flere ressourcer, og resulteret i flere lokale indsamlingsaktiviteter i HCMC og lige nu er udfordringen at sørge for at vi alle, især styregruppens formand, får informeret bredt og godt nok. Det er altid udfordringen når nye frivillige tilknyttes.
I 2012 har vi takket være en stor donation fra Scancom støttet SPI projektet. Et projekt for ”social professional integration” af unge drenge der er tidligere gadebørn og hjælpes med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Andre store donationer fra virksomheder i 2012 har været fra Sonion A/S og Sunmark A/S. Pengene er bliver brugt til at sikre den økonomiske støtte efter udløbet af Danidapengene til LRWS. Sunmarks støtte i 2010 og 2011 har været brugt til at give en professionel fundraisingtræning til de ansatte på LRWS. Et arbejde vi den nye country manager konsoliderer i 2013.
Derudover er det indkommet et beløb på ca. kr. 120.00 fra Sex og Samfund som har betalt for CSAP træningsmateriale. Beløbet blev først indsat på projektkontoen som en indtægt. Men CISU gav os skriftlig besked på at indtægtsføre dem på indsamlingskontoen m.h.p. sikring af driften af shelterets drift.
Således har vi i dag lidt over kr. 300.000 på den danske og den vietnamesiske indsamlingskonto tilsammen. Det betyder at LRWS i hvert fald er sikret til udgangen af 2014. Det er vi meget stolte af at have opnået, for de betyder at strategien med at lave en fundraisingindsats i et Danidafinansieret projekt for at sikre den økonomiske bæredygtighed er lykkes. Men vi regner med at øge vores indsamling i 2013.
Link til regnskab for 2012 som PDF.
Vi har oprettet en Facebook side som allerede har ca. 120 ”likes”. Det ved tidligere lejligheder annoncerede nyhedsbrev er stadig undervejs. Vi har ikke haft tid, men det er lige på trapperne. Flere unge frivillige har henvendt sig til os, og vi er ved at lave nogle aftaler med LRWS om vi kan finde en fast formel for at tilknytte ad hoc frivillige til shelteret.
Ole Riis vil blive udstationeret i tre måneder i 2013 (august – oktober). Her vil der blive stablet fundraisingarrangementer på benene, indsatserne generelt, business model for spredning af CSAP og SEL materiale m.m. vil blive yderligere konsolideret, særligt brugen af sociale medier og kontakten til DK expat miljøet i Vietnam.

ScanAsia Febrary 2013
Bistand behøver partnere - Charity calls for partners

Artikel om Little Rose Warm Sheler og projektets danske volontør Frederikke Lindholm.
Se artiklen på dansk og engelsk

2012

The celebrating 20th years anniversary december 2012:
link to website: The Little Rose Warm Shelter

The Little Rose Shelter was established in 1992, and this year we would like to celebrate the 20th anniversary for the Shelter. A refuge for young girls who are survivors of, or at risk for, abuse and trafficking in Vietnam. Fotoserie med 27 billeder fra fejringen


ShelterIndsamlingen - Årsrapport 2011

Ole Riis på generalforsamlingen 25. marts 2012: Denne indsamlings formål er at samle penge ind til udsatte børn og unge i Vietnam. Vores primære fokusområde er at samle penge ind til driften af Little Rose Warm Shelter efter Danida støtten ophører i 2013. Kan vi samle flere penge ind end det der er nødvendigt hertil, går de til andre lignende projekter. Vi skal indsamle min. kr. 250.000 om året fra 2013, hvis vores mål skal lykkes. Der er behov for at booste vores indsamling. Vi brugte CSR seminaret i december 2011 til at øge vores kendskab blandt danske virksomheder i HMCM området. Den strategi vil vi fortsat forfølge, og vi vil begynde at udgive et elektronisk nyhedsbrev til donorer og potentielle ditto. Da vores arbejde bygger på frivillige indsatser, står vores ambitioner ikke altid mål med vores ressourcer. Vi kunne tænke os at tilknytte flere frivillige med gode ideer, som de ønsker at føre ud i livet til fordel for børnene på Little Rose Warm Shelter.
Vi skal øge antallet af private donorer og vi skal øge antallet af virksomhedsdonorer. Vi har ikke brug for penge til LRWS mere i 2012, men fra 2013 har vi et stort behov. Scancom og Sunmark har igen været vores to hovedsponsorer, og det er vi meget taknemmelige for. Andre danske virksomheder med base i HCM området har vi haft gode kontakter til og vi håber at det kan resultere i noget konkret i fremtiden.
Sheltersindsamlings-regnskabet som PDF


2011: Shelterindsamlingen - Årsrapport 2010

Beretning på generalforsamligen 26. marts 2011: Formanden Ole Riis sagde tak til alle bidragydere og de to store donorer i ScanCom og SunMark. Kasserer Ole Westergaard: Regnskab omdelt (Bilag), der er modtaget bidrag på i alt 53.547 kr., 18.685 kr. i individuelle bidrag, 28.362 kr. fra Scancom og 16.500 fra Sunmark. Firma donationer sker til konkrete formål som aftales med firmaet. Der er overført 19.600 kr. til Little Rose Warm Shelter, heraf 2.700 kr. til en laptop til brug i undervisningen, når man er ude og undervise på de andre Sheltere. Beretning og regnskab godkendt.


2010

Rapport og fotoserie fra Ole Riis besøg december 2010 på LRWS

15.000 USD til SPI-projekt

ScanCom International har doneret 5.000 USD til Shelterindsamligen som støtte for deres arbejde for udsatte børn og unge i Vietnam. Donation blev overrakt til Ho Chi Minh City Child Welfare Association (HCWA) ved en ceremoni d. 21. december 2010 - Læs pressemeddelelse

Shelterindsamlingens bestyrelse har besluttet at give USD 10.000 oveni det beløb som Scancom giver. Begge donationer, i alt USD 15.000, gå til SPI-projektet, som ellers skulle lukke her til nytår, kan fortsætte endnu et år.

SPI projektet er et bosted for 10 drenge, som er tidligere gadebørn, som har fået arbejde. Læs mere om SPI-projektet


ShelterIndsamlingen - Årsrapport 2009

Ole Riis berettede på generalforsamlingen 27. februar 2010: Shelter Indsamlingen blev grundlagt i slutningen af 2008 til primært at støtte Little Rose Warm Shelter for piger og Green Bamboo Warm Shelter for drenge. Men også andre støtteværdige projekter, der tilgodeser udsatte børn og unge. 2009 er det første år, hvor der føres selvstændigt regnskab for indsamlingen. Indsamlingen er blevet godkendt iht. Ligningsloven, og vi har fået politigodkendelse til offentlig indsamling.
Shelter Indsamlingen har haft et rigtig godt år, primært takket være ScanCom. Vi har af ScanCom (www.scancom.net) fået i alt USD 15.000. Det er vi dybt taknemmelige for. Pengene er virkelig nødvendige: Dels til at sikre bæredygtigheden af Shelter-projektet efter projektets afslutning om et par år, men også til at dække ikke finansierede omkostninger. Nogle af pengene er blevet brugt til at lave en flot og særdeles tiltrængt bygningsrenovering af pigesheltret ”Little Rose Warm Shelter”. Andre af pengene er brugt til at betale for lønninger på GBWS (drengecentret). Den støtte, de pt. får, dækker nemlig ikke lønninger Det er vi med til at fundraise indtil videre.
Vi har i starten af indeværende år tillige modtaget USD 3000 af Sunmark Production (www.sunmark.dk), som er et dansk firma, der producerer solpaneler i Vietnam. Så kontakten til det danske erhvervsliv i Vietnam udvikler sig stille og roligt. Derimod går det langsommere med at få private til at støtte indsamlingen. Vores oprindelige mål om at få 200 personer til at give 50 kr. om måneden er vi langt fra. Vores salg af Street Vision billeder går også trægt, men vi har fået knyttet Maria Tauber Wiese, som tidligere har arbejdet på den danske ambassade i Hanoi, til vores gruppe, og vi håber at kunne skabe mere opmærksomhed omkring indsamlingen i 2010.
Kassereren Ole Westergaards regnskab for 2009 som PDF.

Fotoserie fra Little Rose Varm Shelter juli 2009, 26 fotos af Nis Jensen


ShelterIndsamlingen - Årsrapport 2008

Ole Riis berettede på generalforsamligen 28. februar 2009: Indsamlingen blev grundlagt i oktober 2007 og har siden sin start samlet ca. kr. 170.000 ind. Både i 2007 og i 2008 fik vi USD 10.000 af Scancom International A/S, der har hovedkontor i Korsør, men har en meget stor fabrik i HCMC.
Selvom indsamlingen i løbet af 2008 blev godkendt efter Ligningslovens §8a, hvilket betyder, at privatpersoner der er skattepligtige i Danmark har ret til fradrag, så går den øvrige indsamling lidt trægt. Indsamlingsgruppen består fremover af Van-Khanh Dang, Nis Jensen, Phuc Van Tran, Ole Westergaard, Ingeborg Rasmussen og Ole Riis, medsidstnævnte som formand (under punkt 7 blev indsamlingens navn ændret til ”Shelterindsamlingen”).
De kr. 60.000 vi har samlet ind ud over Scancoms donationer består af en større donation på kr. 8.000, salg af billeder doneret af billedkunstneren Ta Thi Thanh Tam for kr. 13.000, samt øvrige mindre donationer. Nogle få mennesker har valgt at give en månedlig donation. Det antal skal gerne øges. ScanCom donation på 10.000 dollar
Vi har indtil videre fået for lidt ud af at udstille "Street Vision". Vi har udstillet 6 gange, men uden at sælge noget af betydning. Vi skal have lavet noget bedre informationsmateriale til udstillingen. Indsamlingens mål er på kort sigt at støtte ufinansierede aktiviteter i vores Shelterprojekt, samt at støtte øvrige aktiviteter hos Ho Chi Minh City Child Welfare Foundation, herunder særlig drengeshelteret, Green Bamboo Warm Shelter.
På længere sigt er det i høj grad også at sikre den økonomiske bæredygtighed for Little Rose Warm Shelter, således at de aktiviteter der sættes i gang under det nuværende rehabiliterings- og præventionsprojekt kan videreføres efter projektafslutningen. Men det er også vores håb, at indsamlingen kan opnå så stor tilslutning, at den kan være samlingspunkt for dansk socialt arbejde i Vietnam.

Shelterindsamligen - hjælp socialt udsatte børn i Vietnam
På generalforsamlingen 28/2 2009 skiftetede vi navn til "SHELTERindsamligen - hjælp socialt udsatte børn i Vietnam" fra "Vietnams Børn". Indsamlingen er oprettet af DVF i oktober 2007. Formålet er at støtte socialt arbejde for børn og unge i Vietnam. Indsamlingen er godkendt efter Ligningslovens paragraf 8a, så privatpersoner kan fratrække donationer.
Indsamlingen støtter primært arbejdet på Little Rose Warm Shelter (LRWS) og Green Bamboo Warm Shelter (GBWS). Det første er et hjem der huser 20/25 seksuelt misbrugte piger og det andet er et hjem for drenge der lever på gaden i HCMC. Begge hjem sørger for at børnene kommer væk fra gadelivet og tilbage til et normalt liv. Det sker ved først at prøve at forene dem med familien. Hvis det ikke er muligt sørger hjemmene for at give dem husly, skolegang, psykologisk hjælp samt i sidste ende en faglig uddannelse.

Little Rose Warm Shelter og Green Bamboo Warm Shelter
DVF får gennem Danida støtte til en del af driften af LRWS, og GBWS bliver delvist støttet af den danske ambassades NGO fond. Donationer fra firmaer der arbejder i Vietnam som ScanCom International er med til at sikre fuld finansiering af hjemmene ved at støtte den fundraising der er pålagt DVF og Ho Chi Minh Child Welfare Association (HCWA). På den måde markerer donationerne et eksemplarisk samarbejde mellem lokale NGOere danske NGOere og danske virksomheder til fordel for nogle af de grupper i Vietnam som stadig er udsatte trods den økonomiske fremgang.
Shelter-projektgruppe anmoder hermed om din hjælp og støtte til vigtigt socialt arbejde for udsatte børn og unge i Vietnam. Vi håber at både enkeltpersoner og virksomheder vil bakke op om dette initiativ der skal være med til at sørge for at gadebørn og udsatte piger fortsat kan få støtte til at få en ny chance i deres liv.


Retur til ShelterIndsamlingen

Skattefradrag - se særskilt side

Serie 9 fotos 2004-2008: http://foto.davifo.dk/#29

Spørgsmål kan rettes til Ole Riis på email-adresse: ole.riis.dk@live.com