Artikel i
ScandAsia 
februar
2013

Bistand behøver partnere
Charity calls for partners

Thi var 12 år, da hendes onkel begyndte at seksuelt misbruge hende, efter at hun havde mistet sin mor til sygdom og far til narkotika, Thi boede hos sine slægtninge håber på en sikker familie-forbindelse. Da hun blev gravid fra misbruget, slog hendes onkel  hende ... til det punkt, for hvor hun aborterede, og hun måtte indlægges på et hospital..
"Misbruget blev endelig opdagede, og de lokale myndigheder tog Thi til vores lille Rose Warm Shelter, hvor hun stadig bor og studerer i dag", siger Frederikke Lindholm, en dansker, der er volotør (frivillig) for  ShelterIndsamligen, en fond, der støtter krisecentre for dårligt stillede unge i Vietnam.

I de sidste 20 år, Rose Lille Warm Shelter har hjulpet mere end 800 unge piger som Thi der er overlevende fra seksuelle overgreb i form af voldtægt, incest, pædofili eller tvungen prostitution. Herberget giver rådgivning, liv færdigheder og uddannelse og pigerne støtte hinanden langs deres stier oprettelse uafhængige liv.

Frederikke flyttede til Vietnam i 2008 og blev hurtigt klar over den høje risiko for udnyttelse, at fattige piger ansigt dagligt. Efter at have arbejdet med menneskerettighedsspørgsmål projekter, da hun forlod Danmark i 2002, har specialiseret hun i kvinders udvikling på London School of Economics og arbejder nu for ShelterIndsamligen til at hjælpe unge mennesker flygte udnyttelse, traumatisering og fattigdom.
Hun opfordrer til andre - medfølende individer, CSR-orienterede virksomheder og langsigtede frivillige - for at blive involveret så hurtigt som muligt.

Den danske Shelter projektgruppe er tidligere blevet støttet af DANIDA, den danske Internationale Development Agency, men finansieringen er ved at løbe ud snart. "Der er så mange piger i håbløse, desperate situationer, og det er ekstremt vigtigt, at vi fortsat kan tilbyde et sikkert sted til at udvikle - at lukke Shelteret er simpelthen ikke en mulighed"

Kontakt venligst:
vores Country Manager Frederikke Lindholm +84 (0) 123 815 7508 eller frederikke.lindholm@gmail.com hvis du kan hjælpe os!

Retur til SHELTERindsamlingen - Hjælp socialt udsatte børn i Vietnam
bistandsprojektet
Shelter-projektet


Charity calls for partners

Thi was 12 when her uncle started to sexually abuse her. Having lost her mother to illness and father to drugs, Thi lived with her relatives hoping for a safe family connection. When she got pregnant from the abuse, her uncle beat her... to the point of miscarriage and she needed to be hospitalised.
“The abuse was finally discovered, and the local authorities took Thi to our Little Rose Warm Shelter where she is still living and studying today” says Frederikke Lindholm, a Dane who manages the Shelter Collection, a fund that supports shelters for disadvantaged youth in Vietnam.

In the last 20 years, Little Rose Warm Shelter has helped more than 800 young girls like Thi who are survivors of sexual abuse in the form of rape, incest, paedophilia or forced prostitution. The shelter provides counselling, life skills and education and the girls support each other along their paths of establishing independent lives.

Frederikke moved to Vietnam in 2008 and quickly became aware of the high risk of exploitation that poverty-stricken girls face daily. Having worked with human rights projects since she left Denmark in 2002, she specialised in women’s development at London School of Economics and is now working for the Shelter Collection to help young people escape exploitation, traumatisation and poverty.

She is calling for others – compassionate individuals, CSR-oriented corporations and long-term volunteers - to get involved as soon as possible.

The Shelter Collection has previously been supported by DANIDA, the Danish International Development Agency but the funding is running out soon. “There are so many girls in hopeless, desperate situations and it is extremely important that we can continue to offer a safe place to develop – closing the shelter is simply not an option.”

Who are we?
The Shelter Collection is an initiative by the Danish Vietnamese Friendship Association and aims to free children from poverty and exploitation in Vietnam.
What we need?
Our most urgent need in 2013 is the Little Warm Rose Shelter for young girls aged 8-18 who are survivors of sexual abuse, incest or trafficking in South-Vietnam.
What do we do?
We can never make the girls forget, but we do our utmost to give them access to education, rehabilitation, and safe and independent lives.
Help us:
Our much urgent need is funding for food, education, rehabilitation and housing.
We want to establish personal and corporate partnerships to ensure the shelter continues to run and develop.

Please contact:
our Country Manager Frederikke Lindholm on +84 (0)123 815 7508 or frederikke.lindholm@gmail.com if you can help us!

Full link to ScandAsia February 2013 here:
http://issuu.com/scandasia/docs/scandasia_indochina_february_2013
Frontpage and page 12/13

 

Retur til Shelterindsamlingen - Hjælp socialt udsatte børn i Vietnam 
bistandsprojektet Shelter-projektet