SHELTERINDSAMLINGEN
Hjælp socialt udsatte børn i Vietnam

Man kan støtte med et beløb til indsamlingens konto i Nordea:
reg. nr. 2290 - kontonummer 6448 4356 85

Den bedste måde at gøre det på er med et fast beløb i sin netbank: en 50'er om måneden gør jo ikke den store forskel i en almindelig dansk husholdning, men kan betyde alverden for de børn, der har så hårdt brug for dem.

Eller betal online med Internaltionalt kreditkort
via Paypal

Dark picture of child sex abuse in Vietnam

More than 8,100 children have fallen victim to sex abuse during the five-year period ending 2016
By Tuoi Tre News July 29, 2017

Little Rose Warm Shelter
- article "Word" 14 June 2017

The Little Rose Warm Shelter in Ho Chi Minh City is one of few organisations in the country that works to rescue young girls from these situations. It runs on donations of time and money, providing safety, housing, care and an education for its girls, and trying to inspire them to work for a future outside of the life into which they were born. Written by Zoe Osborne

Generalforsamling 19. marts 2017

Formand Loan Trans beretning for året 2016  
Regnskab Shelterindsamling 2016
 indsamlet 2016 51.691 kr,

Shelterindsamlingen: Formand Loan Tran, kasserer Ole Westergaard og øvrige udvalgsmedlemmer: Hung Vi Luu, Michelle Andersen, Minh Nguyen, Stine Gade Helms og Thi Thy ha Nguyen.


Kære venner (fra Facebook)

Jeg vil gerne fortælle Jer om Little Rose Shelteret, som er et hjem i distrikt 7, HCMC Vietnam for sexmisbrugte piger og udsatte piger med høj risiko for sexmisbrug.
Fra 2005-2014 har Little Rose Shelter udelukkende været sponsoreret af Shelterindsamlingen, som er en del af Dansk Vietnamesisk Forening. Idag består Shelterindsamlingen af 7 danske frivillige.
Little Rose' mål er at 1) bekæmpe sexmisbrug, 2) give pigerne troen på sig selv så de kan stå på egne ben og forsørge sig selv 3) bekæmpe fattigdom (skole, job)
Pt. har vi 13 piger, som bor der. De er mellem 8-18 år.
Pigerne på Shelteret får mad 3 gange dagligt, tøj, går i skole, lægehjælp og tryghed. Der er 3 ansatte på Shelteret, der observerer, passer på pigerne, opdrager pigerne og rapporterer. Pigerne får 'psykolog' hjælp, studievejledning af de ansatte og almindelig life skills undervisning, hvor de også lærer om, hvordan de beskytter sig selv.
Resultater:
Nogle af de cases vi er stolt af at dele med verden er de piger, hvor vi har formået at inspirere og hjælpe, så de har været i stand til at 1) gennemføre folkeskolen 2) få job som negle-teknikker 3) få job ved Spa 4) få job som syerske 5) få job som hjælpe-lærer. Siden 2005 har vi haft mere end 200 piger boende.
Vi har i dette år haft 4 x Career Days (vietnamesisk og engelsk) hvor formålet er at inspirere og motivere pigerne til at blive dygtige i skolen og vække deres drømme om karriere. Her laver vi forskellige sjove aktiviteter. Vores piger drømmer om at blive fx: skolelærer, dyrlæge, mode-designer, tolk, restaurant-ejer..
Pigerne bliver også undervist i engelsk 2 gange om ugen og de fleste af dem elsker at lære engelsk.
Jeg har arbejdet med Rose Shelteret i snart 3 år og kan se, hvor meget pigerne får gavn og forbedret levevilkår af denne velgørenhed. Derfor er jeg ret aktiv i shelteret og ser pigerne 1-2 gange om måneden.
Jeg håber der er nogle derude, der også tror på vi kan gøre forskel sammen for pigerne og vil støtte vores hjertesag.
Som nævnt mangler vi 8,000 USD for at få det til at løbe rundt i 2017 (samlede behov er 30,000 USD) og har derfor hårdt brug for hjælp. Penge-Donationer går ubeskåret til shelteret.
I kan overføre pengene via MobilePay +45 93 99 31 93 - venligst angiv navn og SH.
Bank overførsel: reg. 2290 konto: 6448 4356 85
Vi er dybt taknemmelige for alle beløb - store som små.
Donationerne er fradragsberettiget og vi kan registrere det til SKAT så I får fradraget, så husk at sende cprnr.
Følg med i pigernes udvikling og trivsel på Facebook siden "The Shelter Collection".
Udover donationer kan I støtte ved at sprede kendskabet til Little Rose Shelter. Både for at bekæmpe sexmisbrug problemet i Vietnam og for, at Shelteret får donationer nok så det kan blive ved med at eksistere.
Vi har altid brug for inspiration og sparring omkring vores hjertesag.
Kærlig hilsen
Loan (Frivillig hos Little Rose Shelter) — seeking support.

Little Rose Warm Shelter er et børnehjem for misbrugte piger i Ho Chi Minh Byen. Et pigeshelter hvor Danida-støtten faldt helt væk i april 2014, og vi derfor har behov for jeres støtte: Det samlede behov er USD 30.000, men mange bække små....


ShelterIndsamlingens primære mål er at sikre driften af pigehjemmet Little Rose Warm Shelter (LRWS), vores overordnede formål er at støtte udsatte børn og unge i Vietnam. Samler vi flere penge ind går det til øvrige behov hos vores samarbejdspartner Ho Chi Minh City Child Welfare Association (HCWA)

New brochure in English about THE SHELTER COLLECTION
Kommer snart på dansk! Gammel folder om indsamlingen PDF 2,3 MB 

Plakat for indsamlingen PDF 1,8 MB
Litlle Rose Warm Shelter - English brochure PDF Frontpage 1,8 mb - Backside 1,8 mb
Besøg os på Facebook  Skattefradrag

Skattefradrag for gaver

Bidrag til Shelterindsamling er godkendt som fradragsberettigede efter ligningsloven paragraf 8A, og kan trækkes fra i den personlige indkomst. Der gives fradrag i 2016 for den fulde donation på op til 15.200 kr. Beløbsgrænsen gælder for hver ægtefælle.

Bidragsydere som er skattepligtige i Danmark (eller EU/ØES) får fradrag.
Kravet for fortsat gokendelse er mindst 100 bidragydere som har betalt mindst kr. 200 hver.

Doner mindst 200 kr. og send os dit CPR-nr.


Det her Anh Hung som er medlem af og frivillig hos Shelterindsamlingen.
(hvem er jeg? Hvorfor støtter jeg Shelterindsamlingen)   

Anh Hung hjælper os med at skaffe penge til at dække pigernes leve- og skole-omkostninger hos Little Rose Warm Shelter.
Tusind tak, fordi du vil være en del af vores team. Vi sætter rigtig stor pris på din støtte! 

Det her Anh Minhn som er medlem af Shelterindsamlingen. 

(hvem er jeg? Hvorfor støtter jeg Shelterindsamlingen)

Han er også filantrop og en engel.

Af hjertet tak, Anh Minh. Vi værdsætter virkelig din støtte!

 
Look at our Happy Young Female Leaders of the future.. posing in their New Sports shoes they just got from our volunteer Nicole and her sister Kaylee. Thank you for the cool gift! We are so ready to be physically active and healthier! 
We miss you Trissy and Nicole.. Our dear Volunteering English Teacher Nicole gives a Motivational speech on her Last Day at the Shelter.. Thanks for everything Nicole and to your sister Kaylee for the cool Sports Shoes for the girls! 
Ps. Do you think Nike will sponsor some shoes for us one day? This is surely great marketing!

NY FORMAND LOAN TRAN

I'm so Excited and Proud to be the Newly elected Chairman of the Shelter Collection. Thanks to Ole Riis former Chairman for his impressive work, countless hours & enormous effort in developing LRWS, which I really admire!


And thanks to Jonas the New Chairman of DVA and the board for your confidence in me!

I'm not sure what future holds, but I do know that I'm going to do my very best for LRWS' future.

Thank you all for your support!

Best regards, Loan Tran (Chairman of ShelterCollection)

Spørgsmål kan rettes til indsamlings formand Loan Tran på email: loan@davifo.dk


Generalforsamling søndag den 13. marts 2016
Punkt 4. Shelterindsamlingen

a. Beretning: Ole Riis havde fremsendt årsberetning på mail til bestyrelsen op til generalforsamlingen. Beretningen blev læst op.
Den vedlægges som bilag 2-GF2016
Uddrag af beretningen: "Igen har det været et år, hvor vi ikke har noget tilnærmelsesvis det resultat som vi kunne ønske. Vi skal gerne fundraise på den rigtige side af kr. 150.000 så det bare kan hænge nogenlunde sammen med at kunne støtte Little Rose Warm Shelter. Vi har kun indsamlet ca. kr. 40.000 og pr. 31.12.2015 stod der ca. kr. 94.000 på kontoen.
Internt i gruppen har vi haft svært ved at få sat Skype møder op hvor alle kunne deltage og vi har haft svært ved at manifestere den energi til iværksættelse af konkrete aktiviteter som er nødvendig.
På den positive side, er der dog en stigende interesse for indsamlingen. På det seneste har vi fået flere fastebidragsydere og nye er kommet til. Så det går den rigtige vej."
"Der er også indsamlet midler i Vietnam som Shelterindsamlingen har være medvirkende til. Således har Scancom igen i år doneret et beløb på USD 2.000, der er blevet overdraget direkte til shelteret."
Ole Silberg havde forberedt kommentarer på skrift, som han læste op; vedlægges som bilag 3-GF2016.
Vi tog beretningen til efterretning.
b. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Det fremlagte regnskab blev godkendt uden bemærkninger. Modtagne bidrag kr. 37.075, Indigo INC 3.252,10 samt salg af lakmaleri kr. 1.150. I alt indsamlet 41.477,10 kr. Overført til drift af Little Rose Warm Shelter 130.202 kr.
Regnskab Bilag 4-GF2016
c. Fremlæggelse af planer og budget for næste års aktiviteter: Ole Westergaard kunne fortælle der er lavet aftale med Shelteret, at de selv skal forsøge at fundraise en tredjedel af årets budget på 150.000 DKK. Dermed er det beløb vi stiler efter at kunne bidrage med reduceret til 100.000 i 2016. Men den nuværende kassebeholdning er deres drift dermed sikret mindst et år frem.Mht. til planer for det kommende års aktiviteter, må det være en opgave for de nye der bliver valgt ind i udvalget.
Shelterindsamlingen: ny formand Loan Tran, og gruppen består desuden af Van-Khanh og Ole Westergaard.


Green Bamboo Warm Shelter for drenge
kæmper for at holde åbent

 
Tran Trong An, en af Shelterets beboere (foto Saigoneer) - Shelterets lunch butik, fra venstre Brad (Canadisk volontør), shelterets leder Do Thi Bach Phat samt Wilfred Gluud fra Dansk Vietnamesisk Forening (foto 16/2 2016 Jan Cadovius).

Shelterindsamligen harved flere lejligheder doneret penge til Green Bamboo bambus Warm Shelter. Desværre kan vi i øjeblikket, ikke rejse penge nok til at understøtte begge Sheltere, og vi fokuserer på at støtte Lille Rose Warm Shelter.

Du kan støtte Green Bamboo Warm Shelter, gennem Shelterindsamlingen, bare huske at notere overførslen, at pengene skal gå til Green Bamboo Warm Shelter. Husk, at donorerne er bosiddende i Danmark skattefradrag for hele donationen op til 14.500 kroner om året.

9/3 2016 Saigoner: Saigon Children's Shelter Struggles to Stay Open

Fotoserie fra drenge shelteret


2015: 9 month financial summary report 2015

Here is the financial summary for the first 9 month of 2015. We have been supporting LRWS with DKK 80.000. We have received approximately DKK 20.000. We still have DKK 127.000 on our account, this should be enough for the support for 2016 for LRWS, taking into account that they do fundraising themselves, also to sum up to the budget of approximately DKK 240.000 annually.

We also want to be able to make a more firm support agreement also with Green Bamboo Warm Shelter, but at the moment this is not possible because all the money that we fund raise goes to LRWS.

We really need your help right now. Please support our work so we can maintain and expand our support and help to these children homes.

Danish residents: please donate at least DKK 200. You will receive tax deduction for that amount, when you send us you social security No. (personnummer). We need to have additional 80 Danish residents donating ar least DKK 200 before January 1st 2016 in order to uphold our tax deduction status.

Our Danish account number is: reg. nr. 2290 - kto. nr. 6448 4356 85

If all our followers could donate DKK 200 (approximately USD 30). We could have DKK 100.000. And if you could share with friends and colleagues - please? That would be wonderful. Any amount is highly appreciated as are a sign up for a monthly donations.

Any questions can be send directly to sheltercollection@hotmail.com

PS.: Danish residents can also transfer money via the SWIPP mobile payment method. The phone no. is 309 66 409


Ole Riis 22. marts 2015: Årsrapport for Shelterindsamling

I første halvår af 2015 er der overført i alt kr. 125.000. LRWS personalet har været gode til selv at fundraise, så de har skaffet resten af pengene selv, til drift.

Shelterindsamlingen årsrapport 2014

Aflagt på generalforsamlingen 23. marts 2015, Ole Riis, formand
Vi har ca. 500 følgere på Facebook, har ca. kr. 190.000 på kontoen og har indsamlet næsten kr. 47.000 i 2014 i Danmark. Derudover har (møbelfirmaet) Scancom doneret USD 1.000 og andre lokale donorer har givet penge i Vietnam.
Indsamlingens volumen er alt for lidt og indsamlingen skal have flere personlige ressourcer tilført så vi kan gøre noget ved det. Frederikke Lindholm og jeg kan ikke i længden drive det alene, og det er min plan at få aktiveret alle de frivillige som igennem tiden har været i kontakt med enten Little Rose Warm Shelter (LRWS) eller Green Bamboo Warm Shelter (GBWS), herunder også en del udenlandske frivillige i Vietnam og over hele verden til at komme et skridt videre. På den måde vil vi få en mere international profil og vi vil måske også brande os en lille smule med eget brand.
I 2014 har vi også manglet at tage os af helt basale ting som foldere og hjemmeside og artikler til blad og hjemmeside. Og vi mangler at tage initiativ til helt basale fundraising aktiviteter. Ole er alt for presset med andre gøremål pt. Vi har tidligere på året 2014 tænkt at starte denne strategi, men p.g.a. for meget almindeligt arbejde er det stadig ikke blevet til noget. Det skal lykkes at booste indsamlingen i 2015, eller skal man overveje at lukke den, for så kan den ikke opfylde sit primære formål: at sikre Little Rose Warm Shelters drift.
Der er ikke afholdt møder og dem der reelt er aktive i gruppen lige nu er, Frederikke Lindholm, Ole Westergaard. og Ole Riis. Loan Tran har tilkendegivet at hun vil være med, og det er faktisk rigtig godt timet, fordi Frederikke er nødt til at trække sig lidt (ikke helt) da hun er ved at starte virksomhed op i Da Nang og flytter dertil. Det er godt at have et gruppemedlem i HCMC.
Vietnameserne er gode til at indsamle, takket være de kontakter vi har været med til at formidle og takket være den kapacitetsopbygning de har fået på området. De laver også stadig de træningsaktiviteter de skal. Det har betydet at vi i 2014 kun har skullet sende kr. 50.000 til Vietnam som oprindelig antaget. De eneste andre udgifter vi har haft er kr. 1.406,25 til den lovpligtige oplysning om vores regnskab.
I 2015 vil vi i Shelterindsamlingen desuden prøve at udarbejde et nyt CISU udviklingsprojekt der skal sikre en stor spredning af det forebyggelsesmateriale vi har lavet i de tidligere CISU projekter. Ansøgning tænkes indsendt i juli. Men det afhænger af ressourcer.
Konkluderende kan vi sige, at med det nuværende indestående på kontoen, kan vi garantere driften af LRWS også i 2015. Det har vi skriftligt aftalt at gøre. 
Fradrag i DVF regi er sikret for 2015 takket være en ekstra indsats i september til november 2014. 
Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.
Revideret regnskab PDF godkendt
Udvalg Shelterindsamling: genvalgt Ole Riis, Frederikke Lindholm, Loan Tran, Van-Khanh Dand samt kasserer Ole Westergaard. Ingeborg Rasmussen udtrådte pga. alder og nyvalgt Katrine Mathiesen.

Wilfred Gluud sammen med pigerne
der bor på Little Rose Warm Shelter i marts 2015.

Ny fotoserie foråret 2015 af Wilfred Gluud

Artikel om Green Bamboo Shelter
af volontør Terkel Christiansen

PS: Når du er i Ho Chi Minh City
så besøg 
Green Bamboo Warm Shelter Restaurant
- så støtter du en god sag og maden er fantastisk god!
- Kom 11.30 på hverdage (ellers kan der være udsolgt)


Green Bamboo Shelter sælger nu frokoster ud af huset. Her er chefkokken sammen med 2 udenlandske volontører.

2014

28/7 Thanh Nien: Perpetrators of child sexual abuse go unpunished in southern Vietnam 
28/6 Thanh Nien: Vietnamese parents poorly informed about pedophilia    
13/6/7 Thanh Nien: Child sexual abuse gets increasingly complicated in Vietnam: experts

Generalforsamling 23. marts 2014 
Årsberetning Shelterprojekt/indsamling 2013 - Ole Riis 23. marts 2014 - PDF  
Regnskab 2013 Shelterindsamling - PDF - Bidrag 2013: 63.406 Dkr. 
Indsamlingsudvalg: formand lærer Ole Riis, lærer Vân-Khanh Dang, kasserer Ole Westergaard, Ingeborg Rasmussen;  Frederikke Lindholm samt Loan Tran.


Video fra Little Rose Warm Shelter 2 min

ShelterIndsamling 2007-2014

Send en donation til Shelterindsamling:
Reg. nr. 2290 - konto 6448 4356 85

Skattefradrag - se særskilt side

Little Rose Warm Shelter for socialt udsatte piger - NEW PDF Forside 1,8 mb - Bagside 1,8 mb

The Little Rose Warm Shelter
30/31 Lam Van Ben Street Tan Kieng Ward, District 7, HCMC
Project Manager: Mrs. Nguyen Kim Thien
Tel: (848) 38720308 - Fax: (848) 38401407
Email: littlerosestory@gmail.com 

Folk, der ønsker at besøge Shelteret skal koordinere med Shelterindsamlingen inden besøget.
People who want to visit the Shelter shall coordinate with Sheltercollection before the visit.

Spørgsmål kan rettes til indsamlings formand Loan Tran på email: loan@davifo.dk