38 vietnamesere fundet døde i kølebil i Essex England

I Politiken 6/11 havde Terkel Christiansen (bestyrelsen Dansk Vietnamesisk Foreniong) skrevet et indlæg i forbindelse med fundet af de 39 omkomne vietnamesere i England for nogle uger siden.
Problematikken med sociale problemer og migration i middelindkomstlande som Vietnam er overset bl.a. fordi meget fokus har været på ruterne fra Mellemøsten og Afrika over Middelhavet.
Det faktum, at størstedelen af migranterne kommer fra blot en håndfuld landprovinser i Vietnam, fordi disse i praksis er koblet af tigerøkonomiens udvikling, kom desværre ikke med i den endelige version.
Det er ellers en vigtig dimension at få med, hvis man gerne vil fremstille et nuanceret billede af de udfordringer, der præger store dele af Sydøstasien