Hospitalsudstyr til Vietnam

A5 folder for indsamlingen – ændret 14. juli 2019

i støtter det fattige men velfungerende provinshospital i Bảo Lộc, som nu har 500 sengepladser, samt 240.000 årlige ambulante besøg.
Hospitalet flyttede mandag den 18. marts til en ny bygning, men de har fortsat brug for at vi hjælper dem med ny udstyr. På det nye hospital er der leveret 23 meget avancerede senge som Indsamlingen har doneret penge til. De er brugt på forskellige afdelinger, på foto 10 på Akutafdeling.

På AKUT afdelingen var man placeret 10 af de nye avancerede senge.
Mor med to babyer, bedstemor er stolt.

Bảo Lộc General Hospital dækker den sydlige del af den bjergrige Lam Dong provins med 20% minoriteter i Lam Dong provinsen. Den største minoritet
er Co Ho minoriteten (som er i familie med Khmerer).

Bidrag modtages via bankoverførsel:  5301 000 7728 164
eller MobilePay 47465.

Husk at angive navn eller tlf.nr. i modtagerfeltet,
så vi kan identificere dit bidrag. Foldere kan bestilles på telefon 3886 0701 eller mail: info@davifo.dk

Indsamlingsudvalget består af engelsklærer Annette Winther (formand); lægestuderende Terkel Christiansen (næstformand), kasserer Phuong Lan Thi Ninh: overlæge Karin Mogensen; overlæge Jørgen Prag;
ingeniør Preben Byberg samt webmaster Wilfred Gluud.

Indsamlingsudvalget består af formand engelsklærer
Annette Winther; næstformand medicinstuderende Terkel Christiansen; kasserer Phuong Lan Thi Ninh: overlæge Karin Mogensen; overlæge Jørgen Prag; ingeniør Preben Byberg; læge Mary Ngo samt webmaster Wilfred Gluud.